Ideally Architecture

http://www.idealmimarlik.com/en/customers/malatya-valiligi-r-104

Malatya Valiliği

Malatya Valiliği

Malatya Cumhuriyetle birlikte 20 Nisan 1924 Anayasasının 89. Maddesi gereği il olmuştur. 21.07.1922 tarihinde Vehbi BEY Malatya’ya Vali olarak atanmış ve Malatya’nın ilk valisi olmuştur. Bugüne kadar toplam 36 Vali değiştiren Malatya’da en uzun süre Ahmet KINIK Vali olarak görev yapmıştır.

Malatya Valiliği Hükümet Konağı merkezi bir konumdadır. 1947 yılında inşa edilen 3 kat ve 1 bodrum katından oluşan Hükümet Konağı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2009 tarihinde almış olduğu kararla anıt eser olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Malatya Valiliği, İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı olarak kendisine tanınan Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.

© Copyright 2009-2024 | Ideally Architecture - All Rights.

Yakuplu Mah. 65 Sk. No:35 K.2, D:.5, 34524 Beylikdüzü / İstanbul - TÜRKİYE

Quick Contact : +90 212 428 01 52 | Whatsapp +90 533 404 88 89 | E-mail : info@idealmimarlik.com

Sayfa Başı