İdeal Mimarlık

http://www.idealmimarlik.com/kurumsal/fuar-alanlari/turkchem-fuari-h-243Hizmet Verdiğimiz Referanslar


Carpet and Flooring Expo Fuarı

Carpet and Flooring Expo Fuarı

Carpet and Flooring Expo Hakkında Carpet and Flooring Expo, halı ve zemin kaplama sektörlerindeki tüm paydaşları bir araya getirerek, yeni iş bağlantılarını ve fayda getiren iş fırsatlarını gerçekleştirmek için uygun bir ortam sağlamayı misyon olarak edinmiştir Dünya halı pazarının değeri 17 milyar Amerikan Doları olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, küresel piyasada önemli bir halı üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Türkiye'nin 2022 yılındaki toplam halı ihracatı 2.8 milyar Amerikan Doları değerindeydi. Endüstriye önemli katkıları nedeniyle Türkiye, ikinci en büyük halı ihracatçısı ve önde gelen üretici ülkelerden biri olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, şu anda küresel halı pazarının %17'sini elinde bulundurmaktadır.

Halı Endüstrisinde Uzmanlık; Güçlü Ortaklık CFE 2023 Carpet and Flooring Expo. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından, İstanbul Halı İhracatçılar Birliği (İHİB) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği (GAHİB) işbirliği ile düzenlenecektir. 44 Fuar Organizasyonunda 44 Yıllık Deneyim 1979 yılında İstanbul'da kurulan Tüyap, Türkiye'de fuar sektörünün öncüsü olmuş ve fuar organizasyonunun düzenli bir etkinliğe dönüşmesinde aktif bir rol üstlenmiştir. Tüyap Fuarcılık Grubu, geniş bir sektör ve endüstri yelpazesine yönelik ticari etkinlikler düzenlemektedir. Sekiz şehirde faaliyet gösteren ve 100'den fazla profesyonel kuruluşla uzun vadeli işbirlikleri kuran Tüyap, rakiplerinden ayırılarak farklılığını ortaya koymaktadır.
21.08.2023

SAHA İSTANBUL

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmamızın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul’u seçmiştir. Ancak ilerleyen süreçte çok hızlı bir büyüme kaydederek, Sırasıyla Deliklikaya Endüstri Bçlgesi DESB, Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark, Teknopark Ankara-İvedik ve Gaziantep Sanayi odası SAHA İstanbul İrtibat Ofisleri açılmıştır. Halen Türkiyenin bütün bölgelerinden üye alarak çok hızlı bir büyüme kaydeden SAHA İstanbul, bünyesindeki çeşitli sektörlerden ve şehirlerden firma ve kamu ve vakıf üniversiteleriyle üniversiteleriyle Türkiye’nin ve üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliğinin en büyük kümelenmesi haline gelmiştir. SAHA İstanbul bünyesinde SAHA İstanbul Teknoloji İktisadi İşletmesi'ni kurarak etkin faaliyetler icra etmek için altyapı oluşturmuştur. 2018 yılında ilk SAHA EXPO fuarını yerli bir fuar olarak başarıyla icra etmiş ve takip eden süreçte SAHA EXPO Fuarcılık A.Ş. yi kurmuştur. İki yılda bir icra edilecek Savunma Sanayi İhtisas Fuarı şeklinde uluslarası bir fuar olarak hem fiziki hem sanal ortamda devam edecektir. SAHA EXPO A.Ş. dünyanın ilk 3D Sanal Savunma Sanayi Fuarını gerçekleştirme başarısını göstermiştir. Kasım 2021 ayında hem fiziki hem sanal olmak üzere Dünyanın ilk hibrit Savunma Sanayisini yapma başarısını gösterecektir. 2019 yılında SAHA Akademiyi kurarak bünyesinde TÜBİTAK TÜSSİDE ile işbirliği içinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep'de SAHA MBA eğitimlerine başlamışTIR. HALİHAZIRDA SAHA MBA dünyanın en prestijli programlarına denk içerik, araç ve yöntemlerle eğitimine devam etmektedir. 2020 yılında Dünya Sivil Havacılık Kalite Grubu - IAQG/Avrupa Sivil Havacılık Kalite Grubu-EAQG altında Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi MİHENK'i kurarak Türkiye'yi Avrupa Sivil Havacılık Kalite mutfagına sokmuş ve TÜRKAK'ın yerli firmalarımızın AS 9100 belgesi vermesinin akreditasyonu yetkisini almasına zemin hazırlamıştır. 2021 yılında SAHA GİRİŞİM'i kurarak Hazırlık Düzeyi 5 seviyesine gelmiş projelerin seri üretiminin sağlanabilmesi için yatırım almasına destek sağlayacak birim oluşturulmuştur. Projelerin yatırıma hazırlanma süreçleri ve doğru yatırımlar alarak sektöre ve ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. SAHA İstanbul bünyesinde projeler teknik komiteler altındaki proje grupları tarafından yürütülmektedir. Bu projeler ülkenin henüz sahip olmadığı teknolojileri kazanma maksatlı olabileceği gibi, mevcut ve fakat farklı sektörlere ait yeteneklerin konsolide edilerek özgün konseptlerde yeni ürünler geliştirme şeklinde de olabilmektedir.

Bunun yanısıra yine komiteler bünyesinde yürütülen Ur-Ge projeleri ile farklı üretim sektörlerinin ihracatını geliştirici gayretler yürütülmektedir.

Firmalarımızın savunma, sivil havacılık ve uzay projelerinde daha fazla yer almalarını temin etmek adına yeteneklerini bilinir kılmak, onlara pazar geliştirici gayretlerde bulunmak, parça, komponent, alt sişstem üreticilerini sistem ve platform üreticileri arasında işbirliğini geliştirmektedir. Savunma Sanayiinin her dalında, havacılık ve uzay sanayiinde firmalarımızı yönlendirmek, bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek suretiyle kümelenmeler oluşturmak, böylece milli üretim yetenek ve kapasitemizi artırma idealinden hareketle firmalarımıza, ilgili kamu otoritelerine, bilim ve araştırma kurumlarına ve üniversitelerimize destek sağlamaktadır. Çalışma Konularımız
 • Üyeleri arasındaki iş birliğini artırmak ve ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak, üretilen projelerden firmaları haberdar etmek
 • Henüz yurt içinde üretimi olmayan kritik sistemlerin/malzemelerin yerli imkân ve milli teknolojilerle üretimi için yetenek ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik proje bazlı iş birlikleri oluşturmak
 • İhtiyaçların yerli ve milli imkanlar ile karşılanması amacı ile üye firmaları veya yetkin üye olmayan sanayi kuruluşları bir araya getirmek, konsorsiyum şirketleri kurmak
 • Teknik Komiteler oluşturarak savunma sanayinde kurum ve kuruluşların teknik, teknolojik ve işletme problemlerine çözüm getirecek tedbir ve çarelerin tespit etmek,
 • Firmaların ihtiyaç duyduğu parça ve ürün üretimleri, yazılımlar, kalite belgeleri gibi çeşitli alanlarda milli çözümler üreterek dışa bağımlılığını azaltmak,
 • Ulusal ya da Uluslararası projelere katılabilmeleri için, proje hazırlama ve katılımları aşamalarında, üyelerine ihtiyaç duyacakları her türlü desteği vermek,
 • Savunma ve Havacılıkla ilgili tüm devlet ve sivil kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak, üyelerinin Savunma, Havacılık ve Uzay Projelerinde yer almalarını koordine etmek,
 • Üyelerinin yenilik ve Ar-Ge çalışmalarını güçlendirmek için kamu destek ve teşviklerinden etkin şekilde faydalanmasını sağlamak
 • Üye firmaların uygulama ve deneyimlerinin paylaşımı için platformlar geliştirmek
 • Yurt içi ve yurt dışı firmalarla talepleri doğrultusunda, üyesi bulunan imalatçı firmayı tanıştırmak ve gerektiğinde üyeleri için teminat ve referans temin etmek,
 • Savunma, Havacılık ve Uzay alanında mevzuat boşluğunu belirlemek ve boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmak,
 • Üniversitelerin sahip olduğu teknik bilginin ticarileşmesi için sanayiye aktarımını organize etmek,
 • Resmi mercilerin derneğe verdiği, dernekle ilgili görevleri yerine getirmek,
 • Sektörün insan kaynağını güçlendirmek için "SAHA AKADEMİ"yi kurmak ve yönetimini sağlamak,
 • Sektör insan kaynağı envanterini kurmak ve geliştirmek için ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumları ile iş birliği kurmak,
 • Sürekli eğitim için; çalışma programları, eğitimler ve destekleyici çalışmalar organize etmek, sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirilmesine destek sağlamak,
 • Üyelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik kurumsallaşma, finans yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi, süreç yönetimi, pazarlama faaliyetleri gibi çeşitli konularda eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için faaliyetlerde bulunmak,
 • Üyelerimizin ve paydaş kurumların gerçekleştirdiği webinar ve çevrimiçi eğitimleri yayınlayarak organizasyonunu sağlamak,
 • Üretimin standartlara uygun olmasını sağlayacak tedbirleri tespit ile bunları üyelerinin istifadesine sunmak, uyulmasını sağlamak,
 • Üretim standartların hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği temin etmek,
 • Ortak Test ve Belgelendirme Merkezleri kurmak,
 • Savunma sanayi alanında üyelerinin uluslararası kalite ve sertifikasyon sahipliğini arttırmak,
 • Savunma, havacılık ve uzay sektörlerindeki teknolojik ürünlerde milli standartlar geliştirilmesine yönelik katkı sunmak,
 • Siber güvenlik platformu oluşturarak; Siber güvenlik ürünleri geliştiren firmalara tasarım ve çözüm destekleri sağlamak,
 • Güvenlik teknolojileri üreticisi firmaların ürünlerinin içerik ve kalitesinin artırılması sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan uzun dönem insan kaynağı sağlamak,
 • SAHA Girişim Merkezi Kurarak; Savunma sanayi firmalarını ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji sahibi girişimcilerle eşleştirilerek, geliştirilecek çözümlerin ulusal-uluslararası pazarlara hızlı bir şekilde girebilmesini sağlamak
 • Ülkemizde ve dünyada Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri başlatmak ve geliştirmek,
 • Uluslararası düzeyde ortak projeler yürütmek, teknoloji transferi ve ortak yatırım konularında birlikte çalışmak,
 • SAHA EXIM Projesi ile üyelerinin Savunma Sanayi’nde ihracat için gerekli eşikleri hatasız ve düşük maliyetli bir şekilde atlamasını sağlayarak ürün ya da hizmetlerini ihraç etmelerini sağlamak,
 • İhracat finansmanı için üyelerine danışmanlık hizmeti vermek ve pazarlama faaliyetleri için altyapı oluşturmak,
 • Dernek üyelerinin ortak ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda temin etmesine yönelik çalışmalar yapmak, iş birlikleri geliştirmek,
 • Üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik ortak satın alma platformları oluşturmak ve bunlar için gerekli faaliyetleri yürütmek,
 • EYDEP Programı ile; firmaların savunma sanayi içerisinde yer alabilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri değerlendirmek ve firmaların gerektiği taktirde tedarik zincirinde zayıf halka olmalarını engellemek, firmaların zayıf yönlerin giderilmesine yönelik destekler sağlamak
 • UR-GE Projeleri ile firmalarının ürünlerine yurt dışından talep oluşturulması için ve firmalarının Uluslararası Alanda Rekabetçiliğinin Gelişmesi ve Gerekli Kalifikasyon Düzeyine Erişmeleri için Devlet Desteğini sağlamak,
 • SAHA EXPO’yu kurarak; savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği bir platform oluşturmak
 • Üyelerini yurt içi ve yurt dışı ilgili organizasyonlarda temsil etmek, Ulusal/Uluslararası fuarlara katılmak, düzenlemek ve bunlara katılımları için üyelerini teşvik etmek,
 • Türkiye genelinde üyelerin Savunma ve Havacılık Teknolojileri, Ürünleri, Hizmeti ve Cihaz/Malzemeleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtıcı ve rekabet gücünü artırıcı çalışmalarda bulunmak,
 • Üyelerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yenilikçi, etkin, kaynak oluşturan ve sürdürülebilir olması için, tanıtım çalışmaları yapmak,
 • Üye ana yükleniciler, KOBİ ve yan sanayicilerin başarısını takip etmeye yönelik kriterlerin belirleneceği "Başarı Endeksi" Modelini oluşturmak ve uygulamak
07.09.2022
h+h Americas | Chicago Textile Fair

h+h Americas | Chicago Textile Fair

Chicago, IL @ Donald E. Stephens Kongre ve Konferans Merkezi, Rosemont h+h Amerika –ChicagoTekstil Fuarı
Günümüzün iş ortamı için önde gelen bir ticaret fuarı
Kuzey Amerika El Sanatları Endüstrisi için yeni bir platform olan h+h americas'a hoş geldiniz. Bu ticaret fuarı, el sanatları endüstrisi için dünyanın önde gelen ticaret fuarı olan Alman h+h kolonyasının ABD merkezli kardeş etkinliği olacak. Bu gösteriyi ABD'ye getirme kararı, el yapımı işinde alıcılar ve satıcılar arasında ezici bir talebe dayanıyordu. h+h americas, dijital pazar yeri olan bir B2B ticaret fuarı olacak. 2022'den itibaren h+h americas, her Haziran ayında Chicagoland bölgesinde gerçekleşecek. Etkinlik, geçmişi ve sektörü ne olursa olsun, geçimini fiber sanatlarla sağlayan herkese açıktır. h+h americas, her tür el sanatını birleştiren her şey dahil bir endüstri etkinliğidir. Sergileyerek, ders alarak, yeni ürünler için kaynak bularak veya etkinlik programımıza katılarak h+h americas'ın bir parçası olun. 22-24 Haziran 2022, Rosemont'taki Donald E. Stephens Kongre ve Konferans Merkezi'ndeki gösteri tarihlerimizi işaretleyin. Sizi orada görmek için sabırsızlanıyoruz! Chicago, IL @ Donald E. Stephens Convention & Conference Center in Rosemont
h+h Americas –Textile Fair
A premier trade show for today’s business environment Welcome to h+h americas – a new platform for the North American Handicraft Industry. This trade show will become the U.S. based sister event of the German h+h cologne, the world’s leading trade fair for the handicrafts industry. The decision for bringing this show to the US was based on an overwhelming demand among buyers and sellers in the handmade business. h+h americas will be a B2B trade show with a digital market place. Starting in 2022, h+h americas will take place every June in the Chicagoland area. The event is open to anyone who makes a living in fiber arts, no matter what background or industry sector. h+h americas is an all-inclusive industry event uniting all types of handicrafts. Become part of h+h americas by exhibiting, taking classes, sourcing for new products or participating in our event program. Mark our show dates which are June 22-24, 2022 at the Donald E. Stephens Convention & Conference Center in Rosemont. We look forward to seeing you there!
22.06.2022
IDEX Istanbul | Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı | İFM

IDEX Istanbul | Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı | İFM

Sektördeki son teknolojileri bünyesine alan IDEX, dünya genelinden katılan misafirlerini ağırlıyor. Tüm ülkeler arasında sektörün üçüncü fuarı olan organizasyon, Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) ve Pozitif Fuarcılık destekleri ile yapılıyor. DİŞSİAD’ın desteklediği IDEX , sektördeki tüm yenilikleri ziyaretçileri ile paylaşırken toplum sağlığına yönelik birçok teknolojik değişimlere de ev sahipliği yapacak. Katılımcı Profili Katılımcı Ürün Grupları Dental Ünitler Dental Röntgen Cihazları Lazer Cihazları Dental Tomografi Cihazları Otoklavlar Panoromik ve Sefalometrik Görüntüleme Sistemleri Dental Kompresörler Cerrahi Aspiratör Sistemleri DetArtraj Cihazları Işınlı Dolgu Cihazları Amalgamatörler Aeratör Başlıkları ve Mikromotorlar Ağız İçi Kamera ve Digital Radyografi Cihazları Endodontik Ürünler İmplant Sistemler Periodontal ve Cerrahi Ürünler Klinik Sarf Ürünleri Laboratuvar Ekipmanları Dental Diagnos Sistemler Laboratuvar Sarf Ürünleri Strelizasyon ve Dezenfeksiyon Ürünleri Estetik Diş Hekimliği Ürünleri Tek Kullanımlık Ürünler Diş Hekimi Mobilyaları Diş Hekimliği Ofis Yazılımları Fuar:IDEX Istanbul 17. Uluslararası İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı Organizatör :Pozitif Fuarcılık A.Ş. Destekleyenler: DISSIAD (Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Tarih:26-29 Mayıs 2022 Yer:İstanbul Fuar Merkezi Fuar Alanı:30.000 m2 Ziyaret saatleri: 10.00 – 19.00
26.05.2022
Olivtech İZFAŞ | Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı | İzmir

Olivtech İZFAŞ | Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı | İzmir

“Yılmayın ve zeytini bırakmayın” Olivtech - 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı, sektörün tüm bileşenlerinin katıldığı bir törenle kapılarını açtı. Fuarın açılışını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, köylülere ve üreticilere “Yılmayın ve zeytini bırakmayın. Güzel günler göreceğiz” mesajı verdi. 9 Mart’a kadar devam edecek Olivtech’de sektör profesyonelleri; başta zeytin ile zeytinyağı olmak üzere sektöre dair her şeyi bulma fırsatı yakalayacak. Fuar boyunca sürecek tadımlar ve etkinliklerle sektörün nabzı fuarizmir’de atacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Olivtech – 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Başta zeytin ile zeytinyağı olmak üzere son tüketiciye sunduğu ürünlerin tanıtılması ve ihracatını artırmayı hedefleyen 9. Olivtech Fuarı’nın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, üreticiler, bürokratlar, katılımcılar ile ziyaretçiler yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, “Zeytinyağı ve zeytincilikte çok büyümemize rağmen bir durgunluk, sıkıntı var. Bunu çözmenin iki yolu var. Para kazanılmıyor. Tüm dünya kazanıyor biz kazanamıyoruz” dedi. Yılmayın, bırakmayın Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade eden Aydoğan, Üretimde büyük gelişme gösterdik. Akhisar’ın her tarafı zeytin. Eski tütün tarlaları ve kullanılmayan tarlalarının tamamı zeytin ağacı olmuş. Üretimdeki azmi tebrik etmek lazım. Sorunumuz zeytin ve zeytinyağının tüketilmesinde. Bunu sivil toplum örgütleri, zeytinyağı satıcıları, hükümet, belediyeler bir araya gelip çözmemiz lazım. Öncelikle iç tüketime gitmeliyiz. Köylüler büyük bir dirençle hala zeytinyağı üretiyor. Kazanamasa da bundan vazgeçmiyor. Bütün köylülere, üreticilere mesaj vereyim; yılmayın ve zeytini bırakmayın. Güzel günler göreceğiz” diye konuştu. Çevre ve gıda tüm dünyanın sorunu Geçmiş yıllarda dünyanın en kaliteli şaraplarının üretildiğini ancak son dönemde bunun da sona erdiğini belirten Aydoğan, “Bu coğrafyada 4-5 bin senedir zeytinyağı ve şarap var. Günümüzde ise birkaç butik şarapçılık kaldı. Fakat altını çizerek söylüyorum bu sadece bize özel bir durum değil. Dünyanın iki tane sorunu var, biri çevre diğeri de gıda. Çevreyi sağlıklı tutamazsan gıda da işe yaramıyor ve kirleniyor. Biz geleneğimize sarılıp büyük bir dirençle zeytin üretmeye devam edelim. Bu fuarı tüm üreticiler ve bilhassa emekçi kadınlarımız adına açıyorum” dedi. 114 katılımcı yer alıyor Bu yıl C Holü’nde düzenlenen 9. Olivtech, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Birbirinden özel ürünlerin tanıtıldığı Olivtech’te; ikisi yabancı, 112’si ise Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden olmak üzere 114 katılımcı bulunuyor. İzmir başta olmak üzere Çanakkale, Hatay, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla, İstanbul ve Manisa’dan gelecek katılımcılar, 4 gün boyunca sektör profesyonelleri ile buluşacak. Olivtech’te ayrıca İtalya ve Almanya’dan da iki katılımcı yer aldı. 22 ülkeden alım heyetleri geliyor Fuar içinde oluşturulan Hosted Buyer (Alım Heyeti Programı) alanında dünyanın çeşitli noktalarından satın almacılar, katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek. Olivtech Fuarı kapsamında Gürcistan, İran, Ürdün, Irak, Tunus, Cezayir, Hindistan, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Pakistan, Kazakistan, Almanya, Fas, İsviçre, Yunanistan, Sudan, Çin, İspanya, Hollanda ve Makedonya’dan gelen alım heyetleri ilk üç gün boyunca fuarı ziyaret edecek. Görüşmelerle birlikte Türk zeytin, zeytinyağı ve şaraplarının dünyanın her noktasına ulaşması ve bu sayede birçok yeni anlaşmaya imza atılması hedefleniyor. Dört gün etkinlikler sürecek 6 – 9 Mart tarihleri arasında sektörü buluşturacak Olivtech, birbirinden önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sektörü ilgilendiren toplantı ve seminerlerin yanında Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin Kalite Kontrol Programı Sertifika Töreni ve Uluslararası Zeytin Konseyi – Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Türkiye Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni gerçekleşecek. WSET, London Wine Academy, Ecole du Vin gibi eğitim kurumlarından önemli birçok sertifikaya sahip, sektörün önemli şarap tadım uzmanlarından, Şarabın ABC’si isimli kitabın yazarı Levon Bağış Olivtech Fuarı’nda olacak. Fuarda sofralık zeytin tadımları da olacak. 6 ve 8 Mart’ta Şahnur Irmak, Ferişte Güngör Öztürk, Meltem Zengin ve Dudu Gönül Tolun “Sofralık Zeytin Tadım Eğitimi”nde çeşitli zeytinlerin tadımını yaptıracak. Fuara katılan tüm firmaların zeytin ve zeytinyağları; İZFAŞ’ın organizasyonu ile Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) temsilcileri ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencileri tarafından Olive Oil Bar ve Olive Bar’da tanıtılacak. Fuar boyunca C Holü’nde ziyaretçilere tadım yapabilmeleri için hizmet verecek. 10:00 ile 19:00 saatleri arasında açık olacak İlk 3 gün sadece sektör profesyonellerine açık olan Olivtech Fuarı’nı dördüncü gün ise son tüketiciler ziyaret edebilecek.
26.05.2022
HOMETEX | Ev Tekstili Ve Aksesuarları Fuarı - İFM

HOMETEX | Ev Tekstili Ve Aksesuarları Fuarı - İFM

Ev tekstili sektöründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayacak olan, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması HOMETEX, 17-21 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. İthalatçı ve ihracatçılar, üreticiler, perakendeciler, toptancılar, zincir mağazalar, tasarımcılar, iç mimarlar, dekoratörler, otel, konaklama ve hastane sektörlerinin karar mekanizması olan dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, global pazarda ön plana çıkan Türkiye Ev Tekstili Sektörü’nün kalitesi, geniş ürün gamı, hızlı teslimat ve çözümleriyle HOMETEX’te buluşacak. TETSİAD, ev tekstili sektöründeki 25 yıllık global ve köklü fuar uzmanlığını artık HOMETEX adı altında KFA Fuarcılık organizasyonuyla dünyaya sunacak. Ev tekstili sektöründe daha önce çok başarılı fuarlara ve dev organizasyonlara imza atmış olan TETSİAD (Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) iş birliğiyle düzenlenen, dünya ev tekstili sektöründen birçok kanaat önderi, tasarımcılar ve sektöre yön veren duayenlerin buluşma noktası olan HOMETEX, dünya ev tekstili sektöründe güçlü, referans bir etkinlik olacak.
Fuar: HOMETEX EV TEKSTİLİ VE AKSESUARLARI FUARI
Tarih: 17 – 21 MAYIS 2022
Organizatör: KFA Fuarcılık A.Ş.
İş birliği: TETSİAD (Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Fuar alanı: 200.000 m2
Ziyaret Saatleri: 17-18-19-20 MAYIS | 10.00 – 18.00
21 MAYIS | 10.00-17.00
17.05.2022
TOS + H Expo | ICC - İstanbul Kongre Merkezi

TOS + H Expo | ICC - İstanbul Kongre Merkezi

Messe Düsseldorf GmbH ve yerel ortağı Tezulaş Fuar, Türkiye’nin iş güvenliği ve sağlığı alanında lider ihtisas fuarının konumunu daha da sağlamlaştırmak amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile iş birliği yapıyor.

İstanbul Sanayi Odası, TOS+H Expo 2022’ye sadece uzmanlığı ve sanayi bağlantıları ile katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda, 14 – 17 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ihtisas fuarı ile eş zamanlı düzenleyeceği İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu ile destek veriyor. Messe Düsseldorf GmbH Genel Müdürü Erhard Wienkamp “Bu yeni ortaklık, Türkiye’de iş sağlığı ve iş güvenliği konularına gösterilen ilgiyi açıklamaktadır. Fuar ile İstanbul Sanayi Odası iş birliğinin, TOS+H Expo’nun Türkiye’deki öncü konumuna katkı sağlayacağına inanıyorum” demektedir.

İstanbul Sanayi Odası’nın konuya ilişkin beyanı da aşağıdaki gibidir: “TOS+H Expo, iş güvenliği ve sağlığı ihtisas fuarı olarak sanayi ve ticaret alanlarından uzmanları bir araya getirecek. İstanbul Sanayi Odası da başta sanayi olmak üzere tüm sektörleri yakından ilgilendiren 4. İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı ve eş zamanlı düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’nun tüm taraflar için faydalı ve verimli olmasını hedefliyor.”

İstanbul Sanayi Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, TOS+H Expo 2022 ile eş zamanlı düzenlenecek.

TOS+H Expo, iş güvenliği ve sağlığı ihtisas fuarı olarak sanayi ve ticaret sektörlerinden uzmanları bir araya getirirken, İstanbul Sanayi Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu güncel iş sağlığı ve güvenliği standartlarını konu alarak Türkiye ile komşu ülkelerdeki firmalarda önlem alma kültürünün oluşmasına hız kazandırmaktadır. TOS+H Expo 2022’ye şimdiye kadar 87 ulusal ve uluslararası katılımcı kayıt yaptırmış bulunuyor.

TOS+H Expo 2022 katılımcıları hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: Katılımcılar ve Salon Yerleşimi

Ayrıntılı bilgiye www.toshexpo.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Sanayi Odası (ISO) için daha fazla bilgi: www.iso.org.tr/Home/ adresinde bulunmaktadır.
14.05.2022
Solarex | Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı | İFM

Solarex | Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı | İFM

Ülkemizin ilk ve tek güneş enerjisi konulu fuarı olan Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı“Solarex İstanbul”, Türkiye’nin güneş enerjisi alanında üretim merkezi olması yolunda büyük adımlar atılmasına destek veren bir fuardır. Güneş enerjisi alanında dünyadaki son teknolojilerin ve Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin bir arada sunulduğu ticari bir platform olan “ Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı” sektörün lider firmalarının ve temsilcilerinin buluştuğu bir organizasyon olma özelliğine sahiptir. Avrupa’nın en güneşli ülkelerinden biri olarak kabul edilen Türkiye’de bu konuya yoğunlaşan bir fuarın olması, dünya çapında tanınmış ve Türkiye’de yatırım yapmaya gönüllü çok sayıda dünya markası tarafından da yoğun bir ilgi ile karşılanmaktadır. Güneşlenme alanı oldukça yüksek olan ülkemiz, bu coğrafi özelliği avantaja dönüştürme konusunda en büyük desteği, “Solarex İstanbul” fuarı ile almaktadır. Türkiye’de gitgide büyüyen bir katılımcı kitlesine sahip olan, Ortadoğu ve Asya pazarlarında oldukça dikkat çeken “Solarex İstanbul”, profesyonel bir organizasyon olup yurt dışı katılımcıların da yoğun ilgisiyle istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. “Solarex İstanbul”, planlanan seminerleri ile hem katılımcı firmalara hem de ziyaretçilerine temiz enerjinin önemini anlatmayı hedeflemektedir. Fuar, sempozyumlar ve firma konferanslarının yanı sıra ziyaretçilerin de katılım göstereceği şekilde planlanan çok sayıda farklı etkinlikten oluşmaktadır. Özellikle finansman, yatırım ve üretim konularında seminerler gerçekleştirilen fuarda, sektörün öncü kuruluşları da verdikleri seminerler ile sektörü aydınlatmaktadır. Dünya güneş enerjisi sektörünün CEO’ları, üst düzey yöneticileri, satın alma müdürleri, üreticiler, tüketiciler, akademisyenler, öğrenciler ile güneş enerjisi sektörünün yurt içi ve yurt dışı temsilcilerinin yer aldığı fuarda sektörün tüm mensupları bir araya gelmektedir. Solarex İstanbul ile sektörün güç birliği yaptığı, güneş enerjisi sektörü ile sanayicileri birleştiren gerçek ticari platform yeniden oluşmaktadır.
07.04.2022
Istanbul Jewelry Show | İstanbul Fuar Merkezi

Istanbul Jewelry Show | İstanbul Fuar Merkezi

Istanbul Jewelry Show Hakkında Istanbul Jewelry Show Istanbul Jewelry Show - İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı, 1986 yılından beri mücevher sektörünün önemli firma, marka ve alıcılarını bir araya getiren dünyanın en büyük 5 mücevher fuarından biridir.Sektör profesyonelleri tüm ürünleri tek bir çatı altında inceleyebilir ve yeni sezonun trend olan ürünlerini / hizmetlerini fuarda sipariş edebilir ve kendi müşterilerine sunabilir. 1986'dan beri kesintisiz düzenlenen bölgenin en büyük fuarı olan Istanbul Jewelry Show, Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, BDT Ülkelerinden Orta Doğu'ya kadar tüm takı profesyonelleri için eşsiz bilgi paylaşımı ve iş fırsatları sunuyor. Istanbul Jewelry Show, uluslararası mücevher topluluğu ve profesyonelleri için kapsamlı bir pazar yeri olarak kullanılıyor. Katma değerli fuar hizmetleri eşliğinde giderek artan sayıda katılımcı ve ziyaretçisiyle fuar, dünyanın en hızlı gelişen bölgelerinden birinde eşsiz bir iş ortamı yaratmıştır. Informa Markets Istanbul Jewelry Show, Informa PLC'nin bir bölümü olan Informa Markets tarafından düzenlenmektedir. Informa Markets uzmanlaşmış pazarların ve endüstrilerin ticari faaliyetlerini yürütmelerini, yenilikçi girişimlerde bulunmalarını ve büyümelerini destekleyen platformlar geliştirmektedir. Portföyümüz; aralarında Sağlık Hizmetleri & İlaç Ürünleri, Altyapı, İnşaat & Emlak, Moda & Hazır Giyim, Turizm, Yiyecek & İçecek ve Sağlık & Beslenme sektörlerinin de bulunduğu çeşitli pazarlarda 550 uluslararası B2B organizasyon ve markadan oluşmaktadır. Geliştirdiğimiz fuarlar, uzmanlaşmış dijital içerikler ve işlenebilir veri çözümlerimiz vasıtası ile tüm dünyadaki iş ortaklarımıza birbirleri ile etkileşime geçme, tecrübe kazanma ve yeni iş fırsatlarını değerlendirme fırsatları sunmaktayız. Dünyanın önde gelen fuar organizasyon firması olarak çok çeşitli uzmanlaşmış sektörleri canlandırıyor, onlara yeni iş fırsatları sağlıyor ve yılın 365 günü büyümelerini mümkün kılıyoruz
24.03.2022
FOTEG | İstanbul Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı

FOTEG | İstanbul Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı

Her 2 yılda bir gerçekleştirilen FOTEG İSTANBUL Gıda İşleme Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı, gıda işleme donanımı sağlayıcıları ile gıda üretim sektörü temsilcileri ve üst düzey yöneticilerinin buluşma noktasıdır. Fuar, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcı ve ziyaretçileriyle geniş bir pazar içerisindeki son eğilimleri öğrenmek için taraflara önemli fırsatlar sağlamaktadır. Türk ekonomisi geliştikçe Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika için gıda katkı maddeleri ihracatında büyük bir pazar haline geldi. Sektörde oluşan daha kaliteli katkı maddelerine ve daha çok lezzet çeşidine olan talebin artması nedeniyle FOTEG İSTANBUL bu kazançlı pazara girmek isteyenler için ideal bir sunum yeri oldu. Kaliteli gıda üretiminin ön koşulu olan kaliteli katkı maddelerini yakından tanımak, sektördeki en yeni ürünler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen; daha yüksek standartları hedefleyen üreticiler, pazar paylarını arttırabilecekleri ve yeni aromalar keşfedecekleri etkin bir platform olan FOTEG İSTANBUL fuarında buluşmaktadırlar. Ambalajlama ve lojistik, gıda sektörü için hayati önem taşıyan faktörlerdendir. Ürünleriniz ne kadar kaliteli olursa olsun, gelişmiş bir ambalaj ve lojistik sisteminiz yoksa kalitenizi korumak mümkün değildir. Son yıllarda Türkiye'de bu bilincin oluşmaya başlamasıyla, ambalaj ve lojistik sektörleri büyük önem kazanmış, bu alanda son çıkan ürünlere olan talep hızla artmıştır. Son yıllarda gıda ambalajlama makinaları ithalatı % 12'lik bir artışla hızla büyümektedir. FOTEG İSTANBUL ambalajlama, taşıma, depolama ve dağıtım konularında, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini bir araya getirerek kazançlı işbirliklerinin oluşturulacağı verimli bir ticari ortamdır. FOTEG İSTANBUL unlu mamuller üretim sektörünün en yeni ürün ve hizmetlerle buluşacağı, uluslararası iş bağlantıları kurabileceği ve bilgi alışverişinde bulunabileceği etkin bir platformdur. Bilindiği gibi günümüzde insan sağlığı en önemli konudur. Sağlığımızı etkileyen çeşitli etmenlerin başında ise beslenmemizi sağlayan gıda ürünleri gelmektedir. Bu nedenle gıda işletmeleri; ürünlerin, güvenli ve hijyen standartlarına uygun şartlarda üretilmesi, bunun sürekliliğinin sağlanması ve tüketiciye sağlıklı koşullarda ulaştırılmasından sorumludur. Ayrıca üretilen tüm gıda ürünlerinin, her aşamada sağlığa ve uluslararası kalite koşullarına uygunluğunun belgelendirilmesi, hem iç pazar hem de Türkiye’nin gıda ihracatı açısından büyük önem taşımakta ve Avrupa Birliği ile entegrasyonda, gıda güvenliği ve hijyen en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aşamada; Ar-Ge merkezleri, gıda laboratuarları çalışmaları, bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan yeni teknolojiler, cihazlar, donanım ve ekipmanlar, belgelendirme hizmetleri ön plana çıkmaktadır.
08.03.2022
İstanbul Oyuncak Fuarı - TÜYAP

İstanbul Oyuncak Fuarı - TÜYAP

Tarih 17 - 20 Mart 2022 Yer TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL Net Sergileme Alanı 6.000 m² Net Sergileme Alanı Proje Satış ve Pazarlama info@istanbuloyuncakfuari.com0212 867 12 11 Devamını Gör + FUAR ORGANİZATÖRÜ Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş. Telefon+90 212 867 11 00 Fax+90 212 867 12 00 RESMİ ÜNVAN İstanbul Oyuncak Fuarı - Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı KATILIMCI PROFİLİ
 • 0/3 Yaş Bebek ve Çocuk Oyuncakları
 • Aksiyon ve Karakter Oyuncakları
 • Balon, Parti ve Şaka Malzemeleri
 • Bebek Araç ve Gereçleri
 • Bilgisayar Oyunları ve Aksesuarları
 • Çocuk Çanta ve Bavulları
 • Deniz ,Havuz Malzemeleri ve Oyuncakları
 • Dış Mekan Park Bahçe Oyuncakları
 • Eğitici Oyuncaklar
 • El Becerisi Geliştirici Ürünler ve Oyuncaklar
 • Festival, Parti Kostümleri ve Maskeler
 • Hobi ve Sanatsal Malzemeleri
 • Kutu Oyunları
 • Lisanslı Ürünler
 • Model Bebekler ve Oyuncakları
 • Model Tren ve Aksesuarları
 • Multi Media Ürünleri ve Oyuncakları
 • Müzik Enstrümanları ve Aksesuarları
 • Oyun Hamurları ve Türev Ürünler
 • Oyuncak Test Laboratuarları
 • Peluş Oyuncaklar
 • Plastik, Ahşap, Metal Modeller ve Maketler
 • Promosyon Ürünleri
 • Puzzle ve Kart Oyunları
 • Scooter, Kaykay, Bisiklet ve Aksesuarları
 • Spor Malzemeleri ve Oyuncakları
 • Tahta Oyuncaklar
 • Teknik Oyuncaklar ve Robotlar
 • Uzaktan Kumandalı Oyuncaklar
 • Yenilikçi Oyuncaklar
 • Yuva ve Okul Araç Gereçleri
 • Zeka Geliştirici Oyuncaklar
ZİYARETÇİ PROFİLİ
 • Bebek Ürünleri Satış Noktaları
 • Benzin İstasyonları Market Yetkilileri
 • Büro ve Okul Tipi Kırtasiyecileri
 • Büyük Mağazacılık Yetkilileri
 • Çocuk Tekstil Mağazaları Yetkilileri
 • Eğitim Kurumları Yetkilileri
 • Eğlence Merkezleri, Parklar, Akvaryumlar Yetkilileri
 • Elektronik Satış Mağazaları Yetkilileri
 • Hediyelik Eşya Perakendecileri
 • Hobi Mağazaları Yetkilileri
 • Kırtasiye Perakendecileri
 • Kitapevi Yekilileri
 • Kreş ve Anaokulu Yöneticileri
 • Lisans Dağıtım Firmaları Yetkilileri
 • Lüks Tüketim ve Özel İmalat Satan Dükkan Yetkilileri
 • Medya ve Basın Kuruluşları
 • Medya ve Basın Kuruluşları
 • Müze İçi Satış Noktaları
 • Oyuncak Toptan ve Perakendecileri
 • Promosyon Ajansları
 • Reklam Ajansları
 • Sosyal ve Kamu Kurumları
 • Yayınevleri
 • Zincir Market Yetkilileri
18.02.2022
Agroexpo | Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı | İzmir

Agroexpo | Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı | İzmir

TARIM FUARCILIĞINDA TÜRKİYE’NİN EN DENEYİMLİ ADRESİ; ORİON FUARCILIK A.Ş. 1986 yılında kurulan “Orion Fuarcılık Tanıtım Hizmetleri A.Ş.”, uzmanlık alanı olan tarım fuarı organizasyonlarındaki yolculuğuna İzmir ve Denizli fuarlarıyla devam etmektedir. 1993 yılında Türkiye’nin ilk tarım fuarını Söke - Aydın’da düzenleyen şirketimiz, ülkemizin birçok bölgesinde fuarlar düzenlemiş olup sektörün kuşkusuz en tecrübeli organizasyon firmasıdır. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 23 – 27 Haziran 2021 tarihlerinde, 80 ülkeden 774 marka katılımcısı ile 126.332 ziyaretçisine beş gün boyunca ev sahipliği yaptı. ? Pademiden dolayı 2020 ve 2021 yıllarının düzenlenen tek Tarım fuarı olması sektöre büyük moral oldu. Yaklaşık 2 yıldır fiziki fuarlar gerçekleştirilememesinden dolayı tarım sektörü temsilcileri beklediklerinin üzerinde bir verim aldılar. Özellikle yabancı alım heyeti akınına uğrayan Agroexpo sayesinde firmalar, fuarda yer almaktan dolayı katılımlarının çok büyük prestij kazancı olduğunu yorumluyorlar. Yabancı alım heyeti akınına uğrayan fuarda, katılımcılar bu yıl Agroexpo’ya katılmanın kendilerine büyük prestij kazandırdığını önemle vurguladılar. ? ALIM HEYETLERİ SAYESİNDE 1,5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ… ? Orion Fuarcılık A.Ş.’nin organizasyonuyla en köklü ve en önemli buluşma noktası olan ve tarım sektörü temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan Agroexpo, 80 ülkeden 774 marka temsilcisini buluştururken, fuarın ikinci günü Orion Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen “Alım Heyeti İkili Görüşmeleri” ile Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetleri’nden gelen 287 yabancı alıcı firma yetkilisi, Türk katılımcı firmalar ile bir araya geldi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı himayesinde Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 42 yabancı alıcı firma yetkilisi ile birlikte fuarın ikinci günü “Alım Heyeti İkili Görüşmeleri” gerçekleştirildi. Toplamda ikili görüşmelere 329 yabancı alım heyeti katılarak yalnızca bu görüşmeler sayesinde yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir iş hacmi gerçekleşti. Türk ve Dünya Tarımı’na çok büyük moral olan 16.AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, son 2 yılın beklenen en büyük ticari platformu oldu. 2022 YILINDA DÜNYA TARIMI YİNE 17. KEZ AGROEXPO’DA BULUŞACAK ? AGROEXPO, 02 - 06 Şubat 2022 tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile 17. kez buluşturmaya hazırlanıyor. ?2022 yılında yine Türkiye’nin en büyük fuar alanı olan Fuar İzmir’de 110 bin metrekarelik kapalı alan içerisinde 12 holün tamamında düzenlenecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı; 17. yılında yurtdışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini ve çiftçilerimizi Ege’nin incisi İzmir’de ağırlayacak.
28.12.2021
Win Eurasia Metalworking Fuarı

Win Eurasia Metalworking Fuarı

Şehir :Istanbul Nerede :Tüyap Exhibition and Congress Center Uluslararası Sac İşleme, Metal Kesme ve Şekillendirme Teknolojileri Fuarı(WIN Eurasia 2021 Fuarı'nın Bölümü) IGEME'nin (Turkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi) sektörel raporuna göre Türkiye'nin ihraç ettiği imalat makinalarının başında metal biçimlendirme türleri geliyor ve bunlar makina ihracatının %77'sini oluşturuyor. Geri kalan ihracat oranı ise metal kesme makinalarına ait. Metalworking EURASIAgelişen konsepti ile imalat endüstrisinin profesyonellerine çeşitli ürünler ve çözümler sunmaya devam ediyor. ÜRÜN GRUPLARI
 • Sac Levha, Metal Levha, Yarı İşlenmiş, İşlenmiş Ürünler
 • Şekillendirme Teknolojileri
 • İşleme Teknolojileri
 • Bağlama / Ekleme Teknolojileri
 • Makina Ekipmanları ve Komponentleri
 • Tel Boru ve Profil
 • İş Güvenliği ve Çevre Koruma (Safe@Work)
 • Taşıma-Depolama Sistemleri
 • Süreç Denetimi / Süreçte Kalite Kontrol
 • Donanım-Yazılım
 • Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Rulman
 • El Aletleri
 • Takım Tezgahları
 • CAD, CAM veKontrol Sistemleri
 • Ölçüm, Kalite Kontrol ve Test Cihazları
WIN EurasiaHakkında 5 ticari fuarın bir araya geldiği WIN EURASIA yapan, katılımcılar ve ilerleyiş 360 derece imalat sanayini teşhir ve tecrübe etmek için benzersiz bir fırsata sahip olacak. WIN EURASIA, sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya çıkıyor. Fuar İstatistikleri2019:
 • Katılımcı
  • 20 Ülkeden 1.376 Katılımcı
  • 11 salonda 33.110 m2 net stant alanı
  • 4 Ülke pavilyonu; Almanya, Çin, Güney Kore, Tayvan
  • Top 5 Uluslararası Katılımcı Ülkeler: Çin, Almanya, Tayvan, Güney Kore, İtalya
 • Ziyaretçi
  • 111 ülkeden 77.403 ziyaretçi
  • 37 ülkeden 467 uluslararası delegasyon grupları
  • Top 5 Uluslararası Ziyaretçi Ülkeler:İran, Bulgaristan, Çin, Rusya, Almanya
28.10.2021
IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı

IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı

IDEF’19, 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii FuarıYerli ve Yabancı Savunma Sanayii Profesyonellerini
Tek Çatı Altında Topladı


Dünyadaki ileri teknoloji ürünlerin sergilenmesi, yerli ve yabancı katılımcılar arasında iş birliği imkânlarının geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olan IDEF 2019 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı;Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) desteğiyle,TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde 30 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndedüzenlenmiştir.

IDEF 2019 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nınaçılış törenini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN onurlandırmışve IDEF 2019 Fuarının açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları, Savunma Sanayii Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, TSKGV Genel Müdür Vekili ile yurt dışından Fuara resmi davetli olarak teşrif eden konuk Bakanlar ile birlikte kesmiştir.

IDEF 2019 Fuarına70 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyete mensup 587 heyet üyesikatılmıştır. Ülkelerinin savunma tedarikinden sorumlu heyet üyeleri arasında; 15 Bakan, 13 Genelkurmay Başkanı, 4 Genelkurmay Başkan Yardımcısı, 1 Kara Kuvvetleri Komutanı, 2 Deniz Kuvvetleri Komutanı, 3 Hava Kuvvetleri Komutanı, 2 Emniyet Genel Müdürü, 4 Sahil Güvenlik Komutanı, 15 Bakan Yardımcısı, 13 müsteşar ve eşiti bulunmaktadır.

Savunma sanayiinin büyük firmaları kadar, savunma sanayiine mal ve hizmetleri ile katkı sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin de imkân ve kabiliyetlerini Türkiye ve dünya alım heyetlerine tanıtabilecekleri en önemli platform olan IDEF 2019 Fuarına53 ülkeden 481’i yerli, 580’i yabancı, toplam 1.061 firma / firma temsilcisikatılmıştır.

Fuarda ayrıca Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerce açılan stantlarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk Kuvvetleri envanterindeki silah ve malzemeler sergilenmiş, Dz.K.K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığına ait 7 gemi West İstanbul Marina’da ziyarete açılmıştır.

IDEF 2019 Fuarında Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 29 makama görüşme ofisi açılmıştır. Görüşme ofisi makamları, heyetler ve katılımcı firmalar arasındaplanlanan 4.026 görüşme / stant ziyaretinin yaklaşık 2.700’ü (% 79’u) gerçekleşmiştir.

Fuar esnasında100 imza töreni ve 9 toplantı/lansmandüzenlenmiştir. Fuarın 2’nci günü Millî Savunma Bakanlığı, 3’üncü günü İçişleri Bakanlığı Tanıtım Günü etkinlikleri düzenlenmiştir. Fuarın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri Fuar alanı içinde tesis edilen Tedarikçiler Bölgesi’nde, büyük katılımcı firmaların Tedarik/Satın Alma/ARGE bölümlerinin yetkilileri ile küçük üreticiler bir araya getirilerek aralarındaki iş imkânlarının geliştirilmesi sağlanmıştır. Fuarın 2, 3 ve 4’üncü günleri değişik güncel konularda dört Panel ve sekiz Sunum düzenlenmiştir. Fuarın 4’üncü günü Kariyer Günü düzenlenmiş, üniversite öğrencileri ve yetişmiş insan gününün katılımcı firmaların insan kaynakları departmanlarının personeli ile temas kurması sağlanmıştır.

Fuarı yerli ve yabancı26 ülkeden 394 basın mensubutakip etmiştir. Türkiye’nin önde gelen savunma dergileri IDEF özel sayısı yayımlamış, ekonomi dergileri ise IDEF Özel Eki ile piyasaya çıkmıştır.

Fuar;96 ülkeden 71.082’si yerli, 4.928’i yabancı, toplam 76.010 kişitarafından ziyaretedilmiştir. Ziyaretçiler arasında heyetler, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurum/kuruluşlardan gelen personel ile savunma sanayii ve güvenlik firmalarında çalışan personelin yanı sıra akademisyenler ve üniversite öğrencileri bulunmaktadır.
30.04.2020
İFM - Sleepwell Expo Yatak ve Teknolojileri Fuarı

İFM - Sleepwell Expo Yatak ve Teknolojileri Fuarı

Sektörün hammadde, yatak ana sanayi, yan sanayi ve makine yatırımlarını yönlendiren, Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nin en kapsamlı yatak ana sanayi, yan sanayi, makine ve ekipmanları fuarında YERİNİZİ ALIN!
 • Yatak üretiminde dünyada önemli bir yeri bulunan Türkiye’nin ilk ve tek spesifik fuarı,
 • Küçük ve orta ölçekli firmalar için dış pazara açılma imkanı,
 • Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri ve satın alma yetkilileri ile buluşma fırsatı.
 • Yatak sektörünün yeni müşterilerle buluşabileceği en önemli uluslararası satış ve tanıtım ortamı.
Fuar Kapsamı
Yaylı Yataklar, Visko Yataklar, Lateks Yataklar, Uyku Sistemleri, Rulo Yataklar, Karyola Sistemleri, Visko Yastıklar, Medikal Yastıklar, Kaz Tüyü Yastıklar, Çocuk Yatakları, Yatak Koruyucu Alezler, Hareketli Yataklar, Özel Sipariş Yataklar, At Kıllı Yataklar, Kişiye Özel Yataklar, Yuvarlak Yataklar, Doğal Yataklar, Medikal Yataklar, Akıllı Yataklar, Kaz Tüyü Yorganlar, Bazalar, Metal Karyolalar, Yatak Başları, Kapitone İpliği, Yatak Yüzü Kumaşı İpliği, Yatak Fitili, Dokuma Yatak Yüzü Kumaşı, Örme Yatak Yüzü Kumaşı, Yatak Şeridi, Kulp, Baza Kumaşı, Baza Ayağı, Hareketli Mekanizma, Baza İskeleti, Nonwowen Kumaş, Elyaf, Yatak Tutkalı , Her Türlü Yatak Yayı, Yay Teli İmalatı, Sünger, Visko, Lateks, Jel Teknolojileri, Karyola, Yatak Fermuarı, Yatak Kılıfı, Dolgu Malzemesi, Her Türlü Keçe, Yatak aksesuarları, Yatak Hatları, Kapitone Makineleri, Dikiş Makineleri, Yay Çekme Makineleri, Test Laboratuarları, Yeni Teknolojiler, Yatak Etiketleri, Sektörel Yayınlar
08.11.2017
CeMAT EURASIA

CeMAT EURASIA

Fuar Alanı:TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Günümüzde, endüstri toplumunun artan ihtiyaçları, taşıma, yükleme-boşaltma ve depolama alanlarında daha fazla çözüme ihtiyaç duyulmasını da beraberinde getiriyor. CeMAT EURASIA, Endüstri 4.0’ın etkilerini taşıyan yenilikçi lojistik, intralojistik ve lojistik bilişimi teknolojilerini bir çatı altında toplayarak bu ihtiyaçların tamamına yönelik bir platform oluşturmaya hazırlanıyor. ÜRÜN GRUPLARI Kaldırma ve Taşıma Sistemleri
 • Endüstriyel kamyon yedek parçaları, forkliftler
 • Hava çalışma platformları
 • Vinçler, Vinç yedek parçaları, kaldıraçlar
 • Endüstriyel kamyonlar, forkliftler
 • Asansörler, yürüyen merdivenler- bantlar, teleferikler, asansör yedek parçaları
 • Mekanik taşıma ekipmanı yedek parçaları, monoraylar
 • Liman aktarım lojistiği
 • Uzaktan kumandalı taşıma sistemleri, raf depolama ve erişim ekipmanları
 • Dikey kaldırma ekipmanları, kaldırma platformları
Depolama & Yükleme
 • Mekanik taşıma sistemleri yedek parçaları
 • Depolama yedek parçaları, çeşitleri
 • Depo temizliği, depolama tesisleri ve hizmetleri
 • Konveyör sistemleri
 • Robotlar ve taşıma sistemleri
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Fabrika ekipmanları, atölye ekipmanları
 • Nakliye güvenliği
 • Fuar salon inşaatı ve tente sistemleri
 • Endüstriyel kapılar & girişler
 • Yükleme köprüleri
 • Yükleme rampaları, aktarım köprüleri
 • Yükleme sistemleri, dökme mallar, konteynerler, birim yükleri
 • Paletler, kutular ve konteynerler
 • Üretim lojistiği
 • Anahtar teslim lojistik sistemleri
 • Depo sistemleri, depolama raf sistemleri / teknolojisi
Yönetim & Hizmet
 • Kuruluşlar, dernekler
 • Danışma, planlama, finansman, proje yönetimi
 • Entegre trafik sistemleri
 • Lojistik yönetimi
 • Bakım ve Servis
 • Çok katlı otoparklar, Park ekipmanları
 • Limanlar ve Liman Operatörleri
 • Yayıncılar, yayınevleri
 • Gayrimenkuller için lojistik operasyonlar
 • Lojistik & İntralojistik Hizmetleri
 • Nakliyat Şirketleri, deniz taşımacılığı hizmeti
 • Trafik kontrol teknolojisi / sistemleri
 • Nakliye Lojistiği ve servisleri
Toplama ve Paketleme
 • Etiketleme ve tanıma sistemleri
 • Paketleme ve sipariş toplama sistemleri
 • Paketleme malzemeleri
 • Depo ve Operasyonlar için Paketleme Teknolojisi
 • Tartı ve Sayaç cihazları
Lojistik Bilişimi
 • İntralojistik uygulama yazılımları
 • Taşımacılık Lojistiği uygulama yazılımları
 • İntralojistik bilgisayar ve kontrol sistemleri
 • Tanımlama teknolojileri, Otomatik tanımlama sistemleri, İntralojistik sensörleri
30.09.2017
Electrotech EURASIA

Electrotech EURASIA

Fuar Alanı:TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi lektrik enerjisi üretim sistemleri, güç tedariki, iletimi, dağıtımı ve depolanması Electrotech EURASIA’nın odağındaki başlıca konular. Bu önemli fuar sayesinde, Türkiye’nin modern enerji sektoründeki yatırımlarına paralel nitelikteki şirket ve ürünler bir araya geliyor. Akıllı ve incelikli tasarlanmış emniyet röleleri ve elektronik bileşenler gibi çeşitli ürünler fuar boyunca sergilenecek. ÜRÜN GRUPLARI
 • Elektrik Güç İletimi Kabloları & Ekipmanları
 • Elektrik ve Elektronik Test ve Ölçüm Cihazları
 • Elektrik Motorları & Frekans İnvertörleri, Motor Sürücüleri
 • Elektrik Şalteri ve Elektrik Güç Dağıtım Teçhizatı
 • Elektronik ve Optoelektronik Bileşenler
 • Dişliler, Mekanik Sürücü Sistemleri
 • Aydınlatma Ekipmanları, Elektronik Güç ve Mühendislik Hizmetleri
 • Ölçüm ve Test Sistemleri
 • Transformatörler, Akümülatörler, Kesintisiz Güç Kaynakları ve Jeneratörler
 • Şebeke Yönetimi
 • Güç Kalite Kontrolü
 • Merkezi Olmayan Üretim Entegrasyonu
30.09.2017
Metalworking EURASIA

Metalworking EURASIA

Fuar Alanı:TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi IGEME'nin (Turkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi) sektörel raporuna göre Türkiye'nin ihraç ettiği imalat makinalarının başında metal biçimlendirme türleri geliyor ve bunlar makina ihracatının %77'sini oluşturuyor. Geri kalan ihracat oranı ise metal kesme makinalarına ait. Metalworking EURASIAgelişen konsepti ile imalat endüstrisinin profesyonellerine çeşitli ürünler ve çözümler sunmaya devam ediyor. Metal işleme, kesme ve şekillendirme sektörünün parçası olmak için yerinizi alın!
ÜRÜN GRUPLARI
 • Sac Levha, Metal Levha, Yarı İşlenmiş, İşlenmiş Ürünler
 • Şekillendirme Teknolojileri
 • İşleme Teknolojileri
 • Bağlama / Ekleme Teknolojileri
 • Makina Ekipmanları ve Komponentleri
 • Tel Boru ve Profil
 • İş Güvenliği ve Çevre Koruma (Safe@Work)
 • Taşıma-Depolama Sistemleri
 • Süreç Denetimi / Süreçte Kalite Kontrol
 • Donanım-Yazılım
 • Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Rulman
 • El Aletleri
30.09.2017
IAMD EURASIA

IAMD EURASIA

Fuar Alanı:TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi RÜN GRUPLARI
 • Üretim, Proses ve Enerji Otomasyon SistemleriYağlama Sistemleri, Makine ve Hidrolik Yağları & Parçaları
 • Robotik
 • Endüstriyel Bilişim, Donanım ve Hizmetler
 • Üretim Teknolojileri ve Hizmetleri
 • kışkan Gücü Sistemleri ve Aktarımı
 • Pnömatik, Hidrolik Sistemler
 • Dişli Motorlar, Tekerlekler ve Dişli Sistemleri
 • Doğrusal Teknoloji
 • Sızdırmazlık Teknolojisi, Tahrik Tek. için Yağlama Sistemleri
 • Rulman
30.09.2017
Surface Technology EURASIA

Surface Technology EURASIA

Fuar Alanı:TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi üzey İşleme Teknolojilerini Keşfedin. Türkiye, dünyanın üç kıtasının, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın birleştiği, "Avrasya" olarak bilinenekonomik ve politik bölgenin merkezinde bulunmaktadır. Balkanlara, Avrupa'nın geri kalan bölümüne ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki büyümekte olan pazarlara yakınlığı ile eşsiz iş fırsatlar sunmaktadır. Çok sayıda uluslararası şirketin yatırımları Türkiye'nin önde gelen bir yatırım merkezi ve ihracat platformu olduğunu doğrulamaktadır. Türkiye, aynı zamanda Kafkasya'da ve Orta Asya TürkiCumhuriyetleri'nde en büyük yatırımcı ülkedir. Güçlü kültürel ve tarihsel bağlar nedeniyle Türkiye, bu ülkelerle yapılan iş hacmini geliştirmek için ayrıcalıklı erişim ve mükemmel bir ortam sağlamaktadır. Türkiye, bir milyarın üstünde tüketiciye ulaşmak için uluslararası pazarda önemli bir piyasadır. Neden Surface Technology EURASIA'da müşterilerinizle buluşacaksınız?
 • Türkiye 2015’te otomotiv endüstrisinde önemli bir büyüme göstererek, dünyanın 15. ve Avrupa’nın 5. Büyük otomotiv üreticisi haline geldi. 2013’te Türk otomotiv endüstrisi 1,12 milyonun üzerinde araç imal etti.
 • Türkiye, pek çok petrol tankeri, kimyasal tanker ve çok amaçlı konteyner gemisi siparişi alan, Avrupa'nın en büyük düşük tonajlı kimyasal tanker imalatçısıdır.Türkiye aynı zamanda dünyanın üçüncü büyük mega-yat üreticisidir.
 • Türkiye'nin gelişen ekonomisi, çeşitli endüstrilerde altyapı yatırımı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 2013 yılında,hükümet altyapı sektörüne 26 milyar dolar ayırdı ve 400 milyar dolarlık bir bütçeyle 6,5 milyon meskeni içeren binaları güçlendirmeye ve yenilerneye karar verdi.
 • Beyaz Eşya Endüstrisi, mevcut üretim kapasitesiyle AB'nin en büyük üretim üssü durumundadır.
ÜRÜN GRUPLARI
 • Yüzey İşleme
 • Yüzey İşlem / Mekanik
 • Yüzey İşlem / Kimyasal
 • Yüzey İşlem / Elektrokimyasal
 • Boya, Cila, Kaplama Malzemeleri
 • Boya ve Plastik Kaplama Sistemleri
 • Donanım-Yazılım
 • Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
30.09.2017
Welding EURASIA

Welding EURASIA

Fuar Alanı:TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ndüstride önemli bir köşe taşı oluşturan kaynak, kesme ve birleştirme sektörünün Türkiye ve Avrasya Bölgesi'ndeki önemi ve rekabet gücü yadsınamaz. İşletmelerin kullanabilecekleri en son teknolojilerin sergilenmesinin yanında Welding EURASIA yalnızca iç pazara yönelik avantajlar sunmakla kalmıyor, kaynak ve kesme konularında makina, sistemler ve yazılım çözümleri sunuyor. Türkiye'de savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, gemi imalatı ve inşaat gibi sektörlerin yatırımlarına paralel olarak kaynak, kesme ve birleştirme sektörleri de hızla gelişmeye devam ediyor. ÜRÜN GRUPLARI
 • Kaynaklama
 • Lehimleme
 • Plazma Kaynak
 • Direnç Kaynağı Ekipmanları
 • Kaynak Robotları
 • Aksesuarlar ve Yan Ürünler
  • Kaynak Lehim Teli
  • Kaynak Lehim Elektrotları
  • Kaynak Lehim Makinaları
  • Kaynak Lehim Tüketim Malzemeleri
  • Gazlar
  • Otojen Ekipmanları
  • Yapıştırıcılar
 • Donanım – Yazılım
 • Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
30.09.2017
WIN EURASIA

WIN EURASIA

Fuar Alanı:TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi IN EURASIA Fuarları Daha da FazlaKazanmanıziçin Güçlerini Birleştiriyor WIN EURASIA Metalworking ve WIN EURASIA Automation fuarları 15-18 Mart 2018 tarihinde TÜYAP İstanbul’da aynı çatı altında buluşuyor. Sektörün talepleri doğrultusunda, Avrasya bölgesinin önde gelen ticari fuarları 2018 yılındaki etkinlikte güçlerini birleştiriyor. WIN EURASIA 2018:
“360° İmalat Sanayi WIN EURASIA'da”
6 ticari fuarın bir araya geldiği WIN EURASIA kapsamında, katılımcılar ve ziyaretçiler 360° İmalat Sanayini teşhir ve tecrübe etmek için benzersiz bir fırsata sahip olacak. WIN EURASIA 2018 sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiriyor.
30.09.2017
AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı

AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı

CNR HOLDİNG A.Ş.
Cnr Ekspo Fuar Merkezi Yeşilköy-Bakırköy- İstanbul CNR EXPO’da düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda (AYMOD) çocuk ayakkabılarından terliklere, yetişkin ayakkabılarından deri çanta ve aksesuarlara kadar ileri teknoloji ile üretilen ürünler sergilendi. Fuarı, yerli ve yabancı yaklaşık 17 bin sektör profesyoneli ziyaret etti. El yapımı ayakkabı ve çantalar AYMOD’da dikkat çekti. Yüzde 100 doğal yöntemlerle yapılan ayakkabı ve çantaların parlatılması yumurta akı ile yapıştırma işlemi ise çiriş otuyla yapılıyor. Ayakkabı sektöründe dünya modasına yön veren Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) CNR EXPO Yeşilköy’de 57’inci kez düzenlendi. Fuarı, bin 866’sı yabancı olmak üzere yaklaşık 17 bin sektör profesyoneli ziyaret etti. Toplam 59 ülkeden alım heyetinin ağırlandığı fuara, 1.400’ün üzerinde yerli ve yabancı marka katılım gerçekleştirdi. İtalya, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran başta olmak üzere pek çok ülkeden AYMOD’a katılan ayakkabı mağaza zincirleri, yerli firmalar ile ortak üretim yapma talebinde bulundular. Çocuk ayakkabılarından terliklere, yetişkin ayakkabılarından deri çanta ve aksesuarlara kadar çok sayıda ürün grubunun sergilendiği fuarda, özel tasarımlı ve el yapımı ayakkabı ve çantaların bulunduğu stantlar yoğun ilgi gördü. Birbirinden şık ayakkabıların yer aldığı fuarda, el emeği göz nuru çanta ve ayakkabılar hiçbir kimyasal madde kullanılmadan doğal yollarla elde edilmiş olması ile dikkat çekti. Tasarımcı Fatma Menteş, ayakkabı ve çanta yaparken parlatmayı yumurta akı, yapıştırma işlemini de çiriş otu ile yaptıklarını söyledi. Bir çift ayakkabıyı 10 günde, çantayı ise 3 günde yaptığını ifade eden Menteş, el yapımı ayakkabıların mantar oluşumunu engellediğini sağlık açısından da önemli olduğunu vurguladı. Kadınların vazgeçilmezi tüylü ayakkabılar Fuarda 2017-18 Sonbahar-Kış sezonu ayakkabı ve saraciye trendleri belirlendi. Gelecek yıl erkek ayakkabılarında kalın tabanlı ayakkabılar, postallar revaçta olacak. Klasik erkek ayakkabılarında kahverengi, bordo, lacivert rengi, spor ayakkabılarda ise mürdüm ve bordo tonları ön plana çıkacak. Önümüzdeki yıl kadın ayakkabılarında ise kadife ve parlak kumaştan uzun streç çizmeler trend olacak. Tüylü ayakkabılar ve kadife spor ayakkabılar kadınların yaz-kış aylarında vazgeçilmezi olacak. AYMOD’a sektörden tam destek AYMOD, CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından, sektörün öncü kuruluşları Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu (TUAF), İstanbul Ayakkabı Esnafı Sanatkarlar Odası (İAESO) desteğinde gerçekleştirildi.
30.09.2017
TÜYAP İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı

TÜYAP İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL FUAR ORGANİZATÖRÜ Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Telefon+90 212 867 11 00 Fax+90 212 867 12 00 RESMİ ÜNVAN İstanbul Kırtasiye Ofis KATILIMCI PROFİLİ
 • Ambalaj ve Dekorasyon Ürünleri
 • Bant Yapıştırıcılar
 • Bilgisayar, Fotokopi, Yazıcı, Faks ve Baskı Makineleri ile Yan Ürünleri
 • Çizim ve Taslak Ürünleri
 • Defter, Ajanda, Not Defteri, Albüm, Fihrist ve Takvimler
 • Dosyalama Ürünleri
 • Eğitici Yayın ve Materyaller
 • Eğitim Malzemeleri
 • Etiket
 • Evrak İmha ve Kağıt Kesme Makineleri
 • Hediyeler, Tebrik Kartları, Takvimler
 • Hediyelik Eşya ve Promosyon Ürünleri
 • Hesap Makineleri ve Yazar Kasalar
 • Hobi ve Sanatsal Malzemeler
 • Kağıt ve Kağıt Ürünleri
 • Kalemler ve Kurşun Kalemler
 • Kartuş, Toner ve Dolum Makineleri
 • Kaşe ve Makineleri
 • Kırtasiye Sarf Malzemeleri
 • Lisanslı Ürünler
 • Ofis Malzemeleri
 • Ofis ve Özel Kullanım için Kağıt ve Folyo
 • Okul ve Evrak Çantaları, Valizler
 • Oyuncak ve Saat
 • Plastik Kart, ciltleme, Laminasyon ve Spiral Ürünleri
 • Sümen ve Lüks Masa Üstü Ürünleri
 • Teşhir Stantları ve Raflar
 • Yazı Tahtaları, Pano ve Toplantı Sunum Ürünleri
 • Yazım Alet ve Aksesuarları
ZİYARETÇİ PROFİLİ
 • Büro ve Okul Tipi Kırtasiye ve Kitapevleri Yetkilileri
 • Çanta ve Valiz Perakendecileri
 • DMO ve Kamu Kuruluşları Satın Alma Yetkilileri
 • Eğitim Kurumları Yöneticileri
 • Hobi ve Sanat Malzemeleri Perakendecileri
 • Kırtasiye Perakendecileri
 • Kırtasiye, Ofis Sarf Malzemeleri Zincir Marketleri Yetkilileri
 • Lüks Tüketim ve Özel İmalat Ürün Satan Dükkan Yetkilileri
 • Medya Ve Basın Kuruluşları
 • Okul Öncesi Eğitim Merkezleri Yöneticileri
 • Oyuncak Ve Hediyelik Eşya Perakendecileri
 • Özel Şirketlerin Satın Alma Yetkilileri
 • Reklam Ajansları
 • Sanatsal Eğitim Merkezleri Yöneticileri
 • Toptancılar
 • Yayınevleri, Matbaalar ve Ozalitçiler
 • Diğer
30.09.2017
ANFAŞ FoodProduct Fuarı

ANFAŞ FoodProduct Fuarı

Gıda sektörünün uluslararası buluşma merkezi haline gelen ANFAŞ FoodProduct Fuarı, siz değerli katılımcılarımızı sektör paydaşlarıyla 25. kez buluşuyor. Türkiye, coğrafi konumu ve turizmdeki gelişmeleri ile özellikle gıda sektörü ve tedarikçileri için yüksek büyüme potansiyeline sahip bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. 2023 yılı’na kadar Dünya ekonomisinde ilk 10 arasına girmesi beklenen Türkiye, 2016 yılında gıda sektöründe yüzde 11,2’lik payla, 16 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Gıda sektörü, 5,3 milyar dolarlık artı değer üreterek, ülke ekonomisinin gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlamıştır. ANFAŞ, katılımcı ve paydaşlarına,yenilenen fuarlarıyla sektöründe uluslararası bir ticaret platformu sunuyor.Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu), BAİB (Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği), BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) gibi ülkenin önde gelen kurum, federasyon ve derneklerinin iş birliği ile yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmaları yürütmektedir. Bu yıl, FoodProduct ve HotelEquipment fuarlarında köklü bir değişime giden ANFAŞ, uluslararası arenada lider olma hedefiyle, turizm sektörünün en önemli iki fuarını, 40.000 m2si kapalı, 20.000 m2si açık olmak üzere toplamda 60.000 m2lik yenilenen fuar alanının çatısı altında birleştiriyor.
10.06.2017
TÜYAP Expomed

TÜYAP Expomed

Yer .: Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi RESMİ ÜNVAN Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı KATILIMCI PROFİLİ
 • Elektro-Medikal Ekipman ve Medikal ve Laboratuvar Teknolojileri (Salon 3)
 • Ortopedi ve Sarf Malzemeleri (Salon 7-8-9)
 • Hastane Yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi (Salon 2)
ZİYARETÇİ PROFİLİ
 • Firma Sahibi, Ortağı Genel Müdür, CEO, Yönetim
 • Kamu ve Özel Hastanelerin Satın Alma Sorumluları
 • Öğretim Üyeleri, Doktorlar, Hemşireler, Hastane Yöneticileri
 • Medikal Teknisyenler
 • Laboratuvar Yönetici ve Teknisyenleri
 • Eczacılar
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Temsilcileri
 • Diş Hekimleri
 • Distribütörler
 • Laborantlar
 • Laboratuvar ve Klinik Şefleri
ÜRÜN GRUPLARI ELEKTRO MEDİKAL EKİPMAN VE MEDİKAL VE LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ (SALON 3)
 • Monitör ve Görüntüleme Sistemleri
 • Nükleer Tıp Görüntüleme Sistemleri
 • Yüksek Çözünürlüklü Optik Görüntüleme ve Plazma Teknolojileri
 • Yoğun Bakım Üniteleri ve Donanımları
 • Nebülizatörler ve Solunum Cihazları
 • Endoskopik ve Laparoskopik Alet ve Sistemler
 • Ameliyat Alet, Cihaz ve Ameliyathane Donanımları
 • Acil Bakım Servisleri Ürün, Cihaz ve Sistemleri
 • Diyaliz Makineleri
 • Medikal Diagnostik Donanımlar
 • Oftalmik Ürün, Cihaz ve Sistemler
 • Robotik Teknolojiler ve Otomasyon
 • Buhar Sterilizatörleri ve Otoklavlar
 • Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hizmeti
 • Sterilizasyon Ürün (Biyolojik ve Kimyasal) ve Konteynır Sistemleri
 • Vantilatörler
 • Ultrasonik ve Elektronik Yıkama Cihazları
 • Cerrahi Motor Sistemleri
 • Genel Laboratuvar, Ürün ve Cihaz Teknolojileri
 • Medikal Laboratuvar, Ürün ve Teknolojileri
 • Klinik Laboratuvar Malzeme ve Donanımları
 • Laboratuvar Araç ve Gereçleri
 • Laboratuvar Sarf Malzemeleri ve Tek Kullanımlık Ürünler
 • Laboratuvar Filtrasyon Sistemleri
 • Laboratuvar Plastik ve Cam Malzemeleri
 • Temiz Oda Ekipmanları
 • Laboratuvar Mikser ve Karıştırıcılar
 • Laboratuvar Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Gıda Laboratuvar Ekipmanları
 • Laboratuvar Kimyasal Atık ve Geri Dönüşüm Sistemleri
 • Laboratuvar Tekstil ve Mobilyaları
 • Laboratuvar İş Güvenliği ve Donanımları
 • Laboratuvar Donanımları
 • Satış Sonrası Hizmetler
ORTOPEDİ VE SARF MALZEMELERİ (SALON 7-8-9) ORTOPEDİ-FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON
 • Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Terapi Ürünleri, Cihaz ve Sistemleri
 • Ortopedik Cihaz, Ortez ve Protezler
 • Ortopedik İmplant ve Travma Ürünleri
 • Korse, Atel, Dizlik, Boyunluk, Bileklik ve Varis Çorapları
 • Engelli Araç Sistemleri ve Tekerlekli Sandalyeler
 • Ortopedik Ayakkabı,Terlik ve Tabanlar
 • Robotik Kollar ve Robotik Rehabilitasyon Sistemler 6
 • Yürüme Destek Ürünleri
 • Ayak Sağlığı Ürünleri
SARF MALZEME VE TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
 • Tek kullanımlık Sarf Malzemeleri
 • Yetişkin Hasta Altı Bezi, Bebek bezi, Islak Mendil
 • Bone, Maske, Eldiven
 • Sargı Bezleri ve Medikal Flaster
 • Steril Cerrrahi Örtü Setleri
 • Cerrahi Önlük ve Kiyafetler
 • Cerrahi İplikler
 • Steril Şırınga ve İğneler
 • Kanüller, Kataterler ve Endotrakeal Tüpler
 • Serum Setleri, İdrar Torbaları ve Kan Transfüzyon Setleri
 • Yara Bakım Setleri ve Yara bantları
 • Sterilizasyon, Dezenfektan ve Hijyen Ürünleri
 • İlk Yardım Malzemeleri
HASTANE YAPI VE TIBBİ TESİS YÖNETİMİ (SALON 2)
 • Hastane Taahhüt, İnşaat Uygulamaları
 • Hastane Yatakları ve Donanımları
 • Hastane Muayene Mobilyaları, Bekleme Odaları
 • Hasta Taşıma Sistemleri ve Ambülanslar
 • Muayene Koltuğu, Sedye ve Donanımları
 • Tıbbi Amaçlı Gaz ve Gaz Sistemleri
 • İlaç Taşıma Arabaları
 • Paslanmaz Çelik Hastane Donanımları
 • Cerrahi El Aletleri
 • Morg Donanımları ve Anatomi Ekipmanları
 • Hijyenik Islak Hacim Ekipmanları
 • Temiz Oda Sistemleri
 • Hastane Mobil Teknoloji Uygulamaları
 • Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
 • Hemşire Çağrı Sistemleri ve Hasta başı Üniteleri
 • Bilgi İşlem,Yazılım Sistemleri ve Mavi Kod Sistemleri
 • Hastane İçi Çağrı ve Haberleşme Sistemleri
 • Hastane Isıtma, Soğutma, Aydınlatma, Klima Santralleri, Çevre Koruma, Temizlik, Güvenlik, Çöp ve Su Arıtma Sistemleri
 • Hastane ve Ameliyathane Otomatik Kapıları
 • Hastane Muayenehane Yapı Sistemlerive Malzemeleri
 • Hasta Yatağı Arası Perde ve Paravan Sistemleri
 • Çamaşırhane, Ütüleme, Mutfak ve Diğer Hastane Donanımları
 • Hasta Sıcak-Soğuk Yemek Servis Arabaları
 • Kesintisiz Güç Kaynakları, Enerji Dağıtım Sistemleri
 • Enerji Üretimi ve Yönetimi
 • Tıbbi Atıkların Toplanması ve Ayrıştırılması
 • Oksijen Tüpleri
 • Medikal Komponent Ürünler
10.06.2017
IBATECH

IBATECH

Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı Yer: İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo / Yeşilköy İstanbul – Türkiye Düzenlenme Sıklığı: İki Yılda Bir Düzenleyen: Messe Stuttgart Ares Fuarcılık EKMEK - PASTA MAKINALARI Ekmek fırınları Tünel fırınlar (elektrikli-gazlı) Fırınlar (döner-taş tabanlı) Pizza fırınları Sandviç makinaları Pasta fırınları Unlu mamül fırınları Blenderlar Mikserler Krep makinaları Krema / Krem Şanti çırpma mak. Krem dolgu makineleri Ekmek dilimleme makinaları Pasta dilimleme makinaları HAMUR MAKINALARI Hamur işleme mak. Hamur çevirme mak. Hamur yoğurma mak. Hamur kazanları Hamur kesme-tartma mak. Hamur kaldır-devir mak. Planet mikserler Spiral mikserler Hamur şekillendirme mak. Bisküvi-Kurabiye-Galeta dökme makinaları Krep makinaları Un-Su dozajlama makineleri Hamur dinlendirme odaları Hamur dinlendirme dolapları Fermantasyon odaları Sterilazatörler Brulör Otamasyonları DEGIRMENLER Değirmen makineleri Değirmen teknolojileri Değirmen makine yedek parçaları EKMEK - PASTA KATKI MADDELERI Un Un eleme makinaları Mayalar Yumurta Yumurta tozları Kabartma tozları Margarin ve Bitkisel yağlar Pişirme yardımcıları Hazır ekmek mixleri Pastacılık ürünleri Kek unları Hazır kek karışımları Gıda boyaları Ürün geliştirici katkılar Tuzlar Şeker Baharatlar ve Aromalar GIDA VE IÇECEK Bisküvi - Şekerleme Gıda ürünleri İçecekler Kahve Kahve makinaları Çay, Kahve otomatları İçecek otomatları Gıda üretim ve işleme teknolojileri KONVEYÖR SISTEMELER VE EKIPMANLARI Bant sistemleri Bisküvi, Kurabiye, Galeta pişirme hatları MAKINE EKIPMANLARI Makine yağları Otomasyon ürünleri Yedek parçalar Su arıtma sistemleri Yazılım sistemleri Komple mutfak donanımları Yiyecek hazırlama ekipmanları ve ısıtıcı cihazları Masa üstü ekipmanları Bulaşık yıkama makinaları Yiyecek muhafaza ekipmanları Mutfak eşyaları ÇIKOLATACILIK EKIPMANLARI Çikolata eritme kapları Çikolata kalıpları Çikolata boyaları Çikolata kaplama makinaları Çikolata süsleme ürünleri Çikolata dolgu makineleri Çikolata şelaleleri Sıcak çikolata otomatları Çikolata vitrin dolapları DONDURMA Dondurma Dondurma teşhir dolapları Dondurma makinaları Dondurma ekipmanları Külah ve Kornetler Tartoletler AMBALAJ MAKINALARI Poşetleme makineleri Tarih ve etiketleme makineleri Ekmek paketleme makineleri Unlu mamul paketleme mak. Ambalaj makineleri Ambalaj ürünleri Özel tasarım kutular Çikolata - Pasta kutuları DEKOR MALZEMELERI Dekor hamurları Dekoratif şekerler Meyve şurupları Meyve özleri Jöleler Şeker boyaları FIRIN - PASTANE EKIPMANLARI Tepsiler Tezgahlar Tavalar Kalıplar Taşıma arabaları Plastik ürünler Fırın yükleme arabaları Toplu tepsi taşıma rafları Ekmek sunum dolapları Unlu mamül teşhir dolapları PİŞİRİCİLER Kızartma ekipmanları Izgaralar Hızlı pişiriciler Fritözler OTEL, CAFE - BAR MUTFAK EKIPMANLARI Komple mutfak donanımları Yiyecek hazırlama ekipmanları ve ısıtıcı cihazları Masa üstü ekipmanları Bulaşık yıkama makinaları Yiyecek muhafaza ekipmanları Mutfak eşyaları SOGUTMA GRUPLARI Soğuk teşhir vitrin ve reyonları Soğuk oda ve depolama sistemleri Derin Dondurucular Dondurma makinaları Buz makinaları Havalandırma sistemleri Fanlar, vantilatörler Soğutucu ve Dondurucu cihaz, makinaları DONDURULMUŞ ÜRÜNLER Kruvasanlar Pastalar Donuk meyve zinciri MOBILYA DEKORASYON Masa ve Sandalyeler Şemsiyeler ve Brandalar DERNEK, SEKTÖREL YAYIN KURULUŞLARI
10.06.2017
Konfeksiyon Makinesi Fuarı

Konfeksiyon Makinesi Fuarı

Yer : Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi RESMİ ÜNVAN Konfeksiyon Makinesi - TÜYAP KATILIMCI PROFİLİ
 • Konfeksiyon Dikiş Makineleri Üreticileri
 • Pastal Serim, Kesim Makineleri Üreticileri
 • Ütü Makine ve Presleri Üreticileri
 • Lazer Kesim Makineleri Üreticileri
 • Nakış Makineleri Üreticileri
 • Kapitone, Yatak, Yorgan Makineleri Üreticileri
 • Dijital Baskı Makineleri ve Malzemeleri Üreticileri
 • Katlama ve Paketleme Makineleri Üreticileri
 • Temizleme Makineleri Üreticileri
 • Kalite Kontrol Cihazları Üreticileri
 • Metraj Ölçüm Makineleri Üreticileri
 • Yazılımlar, CAD-CAM Üreticileri
 • Depolama ve Askı Sistemleri Üreticileri
 • Etiketleme ve Desen Baskı Sistemleri Üreticileri
 • Makine Yan Sanayi Üreticileri
 • Plotter Kağıtları Üreticileri
 • Dikiş ve Nakış İplikleri Üreticileri
 • Pul, Payet, Yan Sanayi Üreticileri
 • Hazır Giyim Lojistik Hizmetleri Üreticileri
 • Jeneratör, Kesintisiz Güç Kaynakları Üreticileri
 • Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Üreticileri
ZİYARETÇİ PROFİLİ
 • Konfeksiyon- Hazır Giyim Üreticileri
 • İç Giyim Üreticileri
 • Ev Tekstili Üreticileri
 • Yatak, Yorgan ve Kapitone Üreticileri
 • Nakış Sanayi
 • Konfeksiyon Makine Alım Satımcıları
 • Konfeksiyon Makineleri Yan Sanayi
 • Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri
 • Etiket Baskı Sektörü
 • Ayakkabı, Saraciye Üreticileri
 • Deri Konfeksiyon Üreticileri
 • Çadır, Branda ve Tente Üreticileri
 • Otomotiv Döşeme Sanayi
 • Koltuk, Kanepe Üreticileri
 • Çuval Dikim Firmaları
 • İplik Sanayi
 • Kuru Temizlemeciler
 • Askeri Dikim Evleri
 • Desen Baskı ve Laser Sistemleri Kullanıcıları
10.06.2017
Educashow Eğitim Teknolojileri ve Okul Ekipmanları Fuarı

Educashow Eğitim Teknolojileri ve Okul Ekipmanları Fuarı

Educashow; güncel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda, eğitim sektörüne yönelik yeni malzeme, teknoloji ve hizmetler geliştirip üreten firmaları 10yıldır bir araya getiriyor. Aynı zamanda eğitimcilerin gelişimlerini sağlamak üzere hazırlanan bilimsel programlar sayesinde, misyonuna uygun olarak eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlıyor. Boyut Fuarcılık tarafından, 12yıldır gerçekleşen Educaturk Eğitim Fuarlarına katılan tüm yükseköğrenim kurumları, Educashow’un potansiyel ziyaretçileridir. Böylelikle eğitim verenler ileeğitime; malzeme, teknoloji ve hizmetlerini geliştiren firmalar, Educashow çatısı altında geniş birliktelik ve iletişimi sağlamış oluyorlar. Educashow, misyonuna uygun olarak her zaman olduğu gibi yine Türk eğitim sektörüne büyük katkılar sağlayacaktır. Neden Gelmelisiniz? Yeni Ürünler, Seminerler ve Etkinlikler... Educashow, farklı yaş grupları ve branş eğitimcilerinin, özellikle bir ya da birkaç konu üzerinde yoğunlaşmış öğretmenlerin, daha kaliteli eğitim vermelerine olanak sağlayacak en son ürünleri test etmelerini ve karşılaştırılmalarını sağlar. Educashow, kaliteli hizmeti, doğru araç gereci arayan ve sağlıklı eğitim öğretim ortamı yaratmak isteyen eğitim görevlilerine ve kurumlarına, yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce alternatifi aynı ortamda inceleme avantajını sunar. Educashow, fuar sırasında düzenlenen seminerler sayesinde, sektördeki en son gelişmeleri, yeni eğitim teknikleri ve yaklaşımları sunan teknolojileri yakından takip etme avantajını sunar. Educashıw daha iyi ve kaliteli eğitim sağlayabilmek için geliştirilmiş en yeni ürünlerden haberdar olma, tanıtımlarını izleme fırsatını yaratır. Educashow'u ziyaret ederek eğitim dünyasının tüm yeniliklerini yakından inceleyebilir ve deneyimleyebilirsiniz.
10.06.2017
Growtech Antalya Fuar Merkezi

Growtech Antalya Fuar Merkezi

Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Değerli Katılımcılarımız, Ziyaretçilerimiz ve Tarım Sektörünün Değerli Mensupları, UBM NTSR olarak düzenlediğimiz ve her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyerek tarım sektörünün lideri olan, Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri fuarına hoşgeldiniz. UBM, 96 yıllık geçmişe sahip 5.000’den fazla çalışanı ile 30 ülkede faaliyet gösteren yılda 400’den fazla global fuar ve konferans-zirve organize eden, 2 milyonun üzerinde katılımcı ve ziyaretçiyi her yıl biraraya getiren ve iş fırsatları yaratan lider fuar ve iletişim şirketidir. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kafkasların lider fuarı olan ve her geçen yıl uluslararası arenada saygınlık kazanarak, istikrarlı bir şekilde büyüyen ve gelişen tarımsal üretim ve ihracatın kalbi Antalya’da gerçekleştirilen Growtech Eurasia, Sera ve Teknolojileri, Tarım Teknolojileri ve Ekipmanları, Sulama Sistemleri, Tohumculuk, Fidecilik, Bitki Besleme ve Koruma, Biyolojik Mücadele, Tarımsal Makine ve Ekipmanları’nın her alanında öncü firmaların katılımları ile gerçekleşiyor. tarlasında toprağını ekip biçen çiftçiden, dünya pazarlarına ihracat yapan dev şirketlere kadar sektörün her bir yapı taşını tek bir çatı altında toplayan Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 17. yaşını kutluyor. Bu yıl fuara 30’u aşkın ülkeden 800’den fazla lider firma ve markanın yanısıra ziyaretçi sayısının daha da geliştirilerek 85 ülkeden 85 binin üzerinde sektör profesyonelinin Growtech Eurasia 2017 Tarım Fuarı’nda ağırlanması hedefleniyor. Fuar programı kapsamında; Ekonomi Bakanlığı ile koordine edilerek, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği organizatörlüğünde “Alım Heyeti Programı” düzenlenecek. Ticaretin gelişmesine olanak sağlayan, çevre ülkelerin potansiyel alıcıları ve karar vericilerinin katılacağı ikili görüşmelere tarım sektörü firmalarının buluşması sağlanacak ve ticari iş birlikleri sağlanacak ve fuar boyunca devam edecek. Growtech Eurasia kapsamında, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve inovatif çalışmalarına yönelik,onuncu kez Growtech Tarım Ödülleri verilecektir. Growtech Eurasia Fuarı’nın değerli katılımcılarının ve ziyaretçilerinin verimli bir fuar geçirmelerini ve düzenlemiş olduğumuz bu uluslararası ihtisas fuarı ile güçlü bir ticari platforma tanıklık etmelerini temenni ediyor, fuarımıza katılan tüm firmalarımıza, destek veren kuruluşlara ve basın mensuplarına sektörümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
10.06.2017
TÜYAP İstanbul Kauçuk Endüstrisi Fuarı

TÜYAP İstanbul Kauçuk Endüstrisi Fuarı

Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi
RESMİ ÜNVAN İstanbul Kauçuk Endüstrisi Fuarı KATILIMCI PROFİLİ KAUÇUK MAMULLER
Otomotiv Conta
Otomotiv Lastik
Contalar
Diyafram Lastik
Filtre
Fitil
Hortum
Kaplin Lastik
Kasnak
Kayış
Konveyör Bant
Lastik Conta
Levha Lastik
Mantar Conta
Metal Conta
O-ring
Silikon
Sprey Köpük
Stropor
Sünger
Süspansiyon

MAKİNE
Enjeksiyon
Hamur Makinesi
Hava Tünelleri
Kalender
Kalıp
Mikser
Otoklav
Presler
Extruder
Soğutma Makineleri

LABORATUVAR
Aşındırma
Elastikiyet
Etu
Rheometre
Shoremetre
Tensometer
Viscosimetre
Yoğunluk Kiti

HAMMADDE
Tabii Kauçuklar ve Lateksler
Akseleratörler
Aktivatörler
Alev Geciktiriciler
Antioksidan ve Antiozananlar
Boyar Maddeler
Çapraz Bağlayıcılar
Dispersiyon Ajanları
Doğal ve Sentetik Reçineler
Geciktiriciler
Kauçuk-Metal Yapıştırıcıları
Koku Gidericiler ve Koku Vericiler
Köpürtücüler Ajanlar
Metal Oksitler
Plastifiyanlar
Proses Yardımcıları
Takviye Tozları ve Fonksiyonel Dolgular
Vulkanizasyon Kimyasalları
Sentetik Kauçuklar ve Lateksler
ZİYARETÇİ PROFİLİ
 • Kauçuk ve Polimer Sanayi
 • Otomotiv Sektörü ve Yan Sanayi
 • Beyaz Eşya Sanayi
 • Araç Lastik ve Lastik Kaplama Sektörü
 • Hidrolik, Pnömatik Sanayi
 • Makine Sanayi ve Malzemeleri
 • Konveyör Bant Üreticileri
 • Pencere - Cam Sektörü
 • Ayakkabı Sanayi
 • İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sanayi
 • Madencilik Sanayi
 • Hammadde İthalatçıları, Toptancıları
 • Gemi İnşa Sektörü ve Yan Sanayi
 • Matbaacılık Sektörü
 • Tekstil Sanayi
 • Plastik Sanayi
 • Kablo, Boru Sanayi
 • Ambalaj Sanayi
 • Teknik Parça -Emniyet Malzemeleri Sanayi
 • Kalıp Sanayi
 • Demiryolu Sektörü
 • Petro Kimya Sanayi
 • Kimya Sanayi
 • Medikal Ürünler Sanayi
 • Eğitim Kurumları ve Üniversiteler
 • Kamu Kuruluşları
 • Elektrik - Elektronik Ürün Üreticileri
 • Sektörel Yayıncılar
10.06.2017
Avrasya | Eurasia Asansör Fuarı - CNR Expo

Avrasya | Eurasia Asansör Fuarı - CNR Expo

Fuarın Adı :Avrasya Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı Organizasyon :ITF İstanbul Fuarcılık A.Ş. / Cnr Holding Destekleyenler :TASİAD ve ASFED Fuar Alanı :CNR EXPO- İSTANBUL Uluslararası Avrasya Asansör, Yürüyen Merdiven Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 3 bin 812’si yabancı olmak üzere toplamda 32 bin 922 profesyonel ziyaretçi ağırladı!.. Alanında Avrasya’nın en büyük fuarlarından olan Asansör Fuarı, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği (TASİAD) ve KOSGEB’in desteğiyle 22-25 Mart 2017 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköyde düzenlendi Bu yıl 3’üncüsü organize edilen fuarda, 32 bin 922 sektör profesyoneli ağırlandı, 1 milyar dolar büyüklüğe sahip olan Türk asansör sektörünü bir çatı altında toplayan fuar, 25 bin metrekare alanda gerçekleştirildi. Aralarında Almanya, İspanya, Bulgaristan, Brezilya, Meksika, İran, Mısır, Katar, Cezayir, Fas, Ukrayna, Gürcistan, Pakistan’ın da bulunduğu 30 ülkeden gelecek alım heyetleri katılımcı firmalarla görüşmeler yapıp, iş bağlantıları kuruldu. 3 bin civarında firmanın faaliyet gösterdiği Türk asansör sektörünün en büyük buluşması Avrasya Asansör Fuarı, yerli üretimde gelinen noktanın gözler önüne serildiği bir platform olarak öne çıktı. Asansör kabininden otomatik kapı sistemlerine, elektronik aksamlardan güvenlik sistemlerine ve aksesuarlarına kadar birçok ürünün sergilendiği fuarda, Almanya, Çin, Hindistan, Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeden katılımcının yanı sıra, Türk asansör sektörünün en önemli temsilcilerinin yer aldığı 250 marka en yeni ürünlerini görücüye çıkardı.
10.06.2017
Uluslararası Asansör İstanbul - TÜYAP

Uluslararası Asansör İstanbul - TÜYAP

Türkiye’de günde ortalama 80 milyon girişin olduğu asansörlere dair yenilikler görücüye çıktı… İFO Fuarcılık tarafından AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteği ile bu yıl 15.’si gerçekleştirilen Uluslararası Asansör İstanbul, kapılarını açtı. Alanında Dünya’nın en büyük üç fuarından birisi olan Asansör İstanbul’un Tüyap’taki 2017 buluşmasına, aralarında teknolojileriyle sektöre yön veren global markaların da olduğu 22 farklı ülkeden 300’ün üzerinde firma katılıyor. Konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden yürüyen merdivenlere kadar farklı kategorilerde yeniliklerin sergilendiği fuar 26 Mart 2017 Pazar akşamına kadar açık olacak. Tüyap Beylikdüzü’nde bu yıl 15.’si düzenlenen Uluslararası Asansör İstanbul’da asansör aksamı üreticileri ve tedarikçileri, asansör taahhüt firmaları, danışmanlık şirketleri, eğitim kurumları, montaj ve güvenlik ekipman firmaları ile onaylanmış kuruluşlar katılımcı olarak yer alıyor. 1992’den beri asansör ve yürüyen merdiven sektörlerini buluşturan fuarı, başta inşaat ve yapı sektörünün temsilcileri olmak üzere, apartman yöneticilerinden bina sahiplerine, asansör kullanıcılarından, proje, mimarlık, mühendislik ve danışmanlık firmalarına kadar geniş bir profil ziyaret ediyor. Dünya genelinde 10 milyon asansör her gün milyarlarca yolcu taşıyor! Şu anda Dünya genelinde 10 milyon civarında asansör bulunurken, Avrupa’daki 5 milyon 850 bin asansörü her gün 1milyar kişi kullanıyor. Türkiye’de ise aktif durumdaki 450 bin asansöre, günde yaklaşık 80 milyon giriş oluyor. İnsan yaşamında en sık kullanılan ulaşım araçlarından birisi olan asansörlerin düzgün işlemesi ve olası kazaların önüne geçilebilmesi için kontrollerinin yapılması gerekiyor. 2016 yılında Türkiye genelinde kontrolü yapılan 280.042 asansörün yüzde 73’üne kırmızı, yüzde 3’üne de sarı etiket iliştirilirken, takibi yapılan bu asansörlerin yarıdan fazlası kırmızı-sarı etiketten mavi ve yeşil etikete geçti. Sektör, şehirdeki yüksek binaları demir ağlarla örüyor! Sektör rakamlarına göre Türkiye’de sadece geçtiğimiz yıl İstanbul-Gaziantep arasındaki 1.250 kilometrelik tren yolunu kat edebilecek uzunlukta asansör rayı döşendi. Bu da yılda ortalama 25 bin yeni asansörün devreye girmesi anlamına geliyor. Asansöre dair gündemler fuara taşınıyor! Asansör İstanbul 2017’nin etkinlikleri kapsamında AYSAD ve ELA (Avrupa Asansör Derneği) desteğiyle düzenlenen ve uluslararası konuşmacıların söz alacağı zengin içerikli bir programın yanı sıra, İSGDER İş Güvenliği Uzmanları Derneği’nin organize edeceği Asansör ve İş Sağlığı & Güvenliği konulu oturumlar alacak. Her biri alanında uzman konuşmacıların söz aldığı ve katılımın ücretsiz olduğu oturumlar, fuar süresince devam edecek. 15. Uluslararası Asansör İstanbul fuarı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, www.asansoristanbul.com adresini ziyaret edebilirler.
10.06.2017
MÜSİAD EXPO

MÜSİAD EXPO

“İş; Burada!”sloganıyla yatırımcılarını büyümeye ve birlikte kazanmanın ortak noktasında yer almaya davet eden 16. MÜSİAD EXPO, küresel iş ağları kurmak, global pazarlarda söz sahibi olmak, KOBİ’leri güçlendirmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak üzere iş dünyasını buluşturacak ve B2B görüşmelerle yeni iş fırsatlarının adresi olacak. Dünyanın birçok ülkesinden profesyonel ziyaretçileri ağırlayan MÜSİAD EXPO, bu yıl 9-12 Kasım tarihlerinde CNR EXPO’da toplam 8 holde 700’ün üzerinde MÜSİAD üyesi yerli ve yabancı şirkete ev sahipliği yapacak. 15. MÜSİAD fuarında 123 ülkeden 7.250 seçkin işadamı ve 100 binin üzerinde ziyaretçi ile iş dünyasını ortak noktada buluşturan EXPO’da, bu sene ziyaretçi sayılarında ciddi bir artış bekleniyor. Fuarda bu yıl çevre ve yapı malzemeleri, inşaat, tekstil, otomotiv, makine, mobilya, gıda, bilgi teknolojileri ve savunma sanayi gibi birçok farklı sektör ziyaretçilerle buluşacak. Özellikle üretici ve ihracatçı firmalar için daralan pazarlar karşısında, gelişen yeni pazarlara ulaşmak ve bu doğrultuda uluslararası fuarları kullanmak büyük önem teşkil ediyor. En güçlü pazarlama mecralarından biri olan fuarlar, rekabet gücünü kaybetmek istemeyen ve büyümek isteyen firmalar için ciddi önem arz ediyor. Bu bağlamda, MÜSİAD EXPO bu yıl daha da ön plana çıkıyor. Yurt dışından birçok ziyaretçiyi ve alım heyetini ağırlayan fuarın bu yılki öncelikli hedef kıtası; Afrika. Bu yıl Afrika pazarına yönelen MÜSİAD, Nijerya, Nijer, Gana, Fildişi, Etiyopya ve Güney Afrika’daki işadamlarının fuarda yer almalarını sağlayarak iki ülke arasındaki ticareti artırmayı hedefliyor. 20. IBF (Uluslararası İş Forumu) Müslüman işadamları arasında global iş ağı kurulması amacıyla yola çıkılarak kurulan IBF-International Business Forum, 22 ülkeden işadamları dernekleri başkanlarından oluşan bir icra kurulu (BOG) tarafından yönetiliyor ve güvenilir küresel bir iş ağı sunuyor. Yılda bir kere yapılan kongre ve beraberindeki ticari faaliyetlerle bir araya gelinen uluslararası iş platformu, bu yıl 20’inci kez 16. MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak 9-12 Kasım 2016 tarihlerinde WoW Hotel’de gerçekleşecek. Başkanlığını T.C. Cumhurbaşkanı’nın yürüttüğü ve T.C. Kalkınma Bakanlığınca koordine edilen İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 2006 yılından bu yana "Resmi İş Forumu" olan IBF’nin,bu yılki ana oturum konusu"İnovasyon Ekonomisi ve Yatırım Ekosistemi"olarak belirlendi. İşini geliştirmek ve büyütmek isteyen ister şirket olsun, ister fikir sahibi girişimci olsun, inovasyon ve girişim merkezli dinamik ekosistemin içinde nasıl bulunacağı ve nasıl fayda sağlayacağı noktasında farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Üç oturumda gerçekleşecek forumun açılış konusu, “Türkiye’nin dirençli ekonomisinin arkasındaki başarı”. Ana oturuma ek olarak üç oturum başlığı da, inovasyon ekonomisi ve yatırım ekosisteminin kurulması için gerekli olan fon, pazar başarısı ve regülasyonların önemini vurgulayan konuları kapsıyor. Yatırım almak için "Nasıl yatırım alınır ve işinizi nasıl büyütürsünüz?", satış başarısı için "Teknolojinin Ticarileştirilmesi ve Pazar Başarısı" ve son olarak verimli bir girişim ekosistemi için paydaşların görevlerini konu alan "Girişimcilik ekosistemini nasıl inşa ederiz?" başlıklı oturumlarından oluşuyor. 3. High Tech Port MÜSİAD MÜSİAD’ın Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından kurtulması için ortaya koyduğu bir vizyon projesi olarak dikkat çekenHigh Tech Port MÜSİAD’ın üçüncüsü, T.C. Cumhurbaşkanı’nın himaye ve katılımı, T.C Savunma Bakanlığı’nın destek ve katılımı, T.C. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ortaklığı ve sanayicilerin destekleriyle 9-12 Kasım tarihlerinde 16. MÜSİAD EXPO fuarı içinde ayrı bir holde düzenlenecek. Bu yıl 20'den fazla ülkenin savunma bakanı, kuvvet komutanı, havayolu şirketleri ile Türkiye’nin ileri teknoloji üreten firmaları ve Airbus Boeing, Lockheed Martin gibi önemli üretici firmaların katılacağı fuarda iş geliştirme görüşmeleri yapılacak, odak ve hedef pazarlara sıcak ulaşım ile uluslararası rekabet avantajları sunulacak. Türkiye gemisinin istikametini işaret eden bir gelecek pusulası olarak nitelendirilen High Tech Port projesiyle, Türkiye’nin teknolojik ürünleri dünya pazarları için görücüye çıkarılırken, Türkiye’nin ileri teknoloji üreten firmalarının ve hedef pazarların bir araya getirilmesi, bu anlamda Türkiye’ye savunma ve havacılık alanında önemli kazanımlar oluşturulması amaçlanıyor. MÜSİAD EXPO HAKKINDA MÜSİAD EXPO, katılımcı işadamları ile yatırımcıları bir araya getirerek, ticari işbirliği ve küresel ortaklıklar için yeni fırsatlar sunuyor. Büyük ticaret kapasitesi ve gönül organizasyonuyla, Asya’dan Avrupa’ya Afrika ülkelerinden Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı işadamı, yerli ve yabancı katılımcı firmalarla 1993 yılından beri her iki senede bir İstanbul’ da yapılıyor.
10.06.2017
CNR Avrasya Boat Show

CNR Avrasya Boat Show

Organizatör :Pozitif Fuarcılık A.Ş. Yer :CNR Expo Fuar Merkezi Yeşilköy - İstanbul Hedeflenen Katılımcı :600 Hedeflenen Ziyaretçi :200.000 Fuar Alanı :160.000m2 Alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan CNR Avrasya Boat Show Her zamanki yeri ve tarihinde CNR Expo Yeşilköy’de Denizcilik alanında karada yapılan dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show’un CNR Expo Yeşilköy’de binlerce deniz severi buluşturuyor. Her zamanki gibikendi yeri ve tarihindegerçekleştirilecek olan CNR Avrasya Boat Show, dünya denizcilik sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Kesintisiz düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından ciddi alıcıları ağırlayacak olan CNR Avrasya Boat Show’un 85 bin metrekarelik fuar alanında, 400’den fazla tekne, süper yat, mega yat ve yelkenli markasının yanı sıra amatör denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanlar da görücüye çıkarılacak. CNR Avrasya Boat Show; Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı;Uluslararası Boat Show Organizatörleri Federasyonu(IFBSO) veUluslararası Denizcilik Endüstrisi Dernekleri Konseyi(ICOMIA) üyesi CNR Holding kuruluşlarındanPozitif Fuarcılıktarafından,Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Dernekleri Konseyi(ICOMIA) üyesi Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği(DENTUR)işbirliği ile düzenlenecek. Fuar, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İMEAK Deniz Ticaret OdasıveKOSGEBdestekleriyle gerçekleşecek.

Yerli ve yabancı 65 bin profesyonel ziyaretçinin hedeflendiği fuarda siz de geç kalmadan yerinizi ayırtın.
10.06.2017
ISK - SODEX İstanbul

ISK - SODEX İstanbul

SK-SODEX IstanbulTüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.
Sektörünün önde gelen fuarları olan ISK-SODEX Istanbul, sektördeki son trendleri ve gelişmeleri takip etmek isteyen herkesin ajandasına eklemesi gereken bir etkinliktir.

ISK-SODEX, dünyanın her yerinden, konusunda uzman katılımcıları ve ziyaretçileri ile bilgi alışverişi yapma imkanı sunmasının yanı sıra, fuar süresince devam eden destekleyici programları ve sektörün önde gelen dernekleri ile olan iş birlikleri sayesinde ısıtma, soğutma, klima, havalandırma ana başlıklarında katılımcı ve ziyaretçilerine büyük olanaklar tanır. İş bağlantıları kurma-geliştirme, sektördeki en son yenilik ve gelişmeleri yakından tanıma fırsatı sunan ISK-SODEX Istanbul Fuarı’nın sektördeki yeri ve önemi katılımcı ve ziyaretçileri tarafından da tescillenmiştir.

İlk olarak 1997 yılında organize edilen fuar, en son edisyonu olan 2016 yılında geldiği nokta ile sektördeki yeri ve konumunun altını bir kez daha çizerek, sektörünün ve Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlamıştır.
 • 1.294 katılımcı (alt katılımcılar dahil)
 • 50.558 m2net stand alanı
 • 107 ülkeden 83.764 ziyaretçi (%93’ü Avrupa, %2’si Amerika, %3’ü Amerika, %2’si Asya kıtasından olmak üzere)
 • %92 hedeflediği kitleye ulaşan ziyaretçi
 • %48 karar verme yetkisinde bulunan ziyaretçi
Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemlerinin bütününe hakim olan, konuları tamamen kapsayan ISK-SODEX Istanbul Fuarı, tüm sektöre derinlemesine bir bakış açısı sağlamıştır.
2018 yılında da yeni yer ve yeni tarihinde gerçekleşecek olan ISK-SODEX Istanbul Fuarı tekrar sektörünün buluşma noktası olmayı hedeflemektedir. Ürün Grupları A. ISITMA SİSTEM VE ELEMANLARI
 • BRÜLÖRLER
 • KAZANLAR
 • KAT KALORİFERLERİ
 • KOMBİLER
 • ALTERNATİF ve YENİLENEBİLİR ENERJİ
 • ŞOFBEN,TERMOSİFON VE BOYLERLER
 • SOBALAR
 • ELEKTRİKLİ ISITICILAR
B. SOĞUTMA SİSTEM VE ELEMANLARI
 • SOĞUTMA GRUPLARI
 • SOĞUTMA KULELERİ
 • KAPALI DEVRE SIVI SOĞUTMA SİSTEMLERİ
 • SOĞUK ODALAR
 • SOĞUTMA KOMPRESÖRLERİ
 • SOĞUTMA KOMPONENTLERİ
C. İKLİMLENDİRME, KLİMA, HAVALANDIRMA SİSTEM VE ELEMANLARI
 • KLİMA CİHAZLARI
 • FANLAR
 • FAN KOİLLER
 • ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
 • HAVA FİLTRELERİ
 • HAVA KANALLARI
 • ISI POMPALARI
D. TESİSAT SİSTEM VE ELEMANLARI
 • TESİSAT ELEMANLARI
 • LPG - LNG SİSTEMLERİ
 • RADYATÖRLER
 • BORULAR
 • VANALAR
 • VENTİLLER (VALFLER)
 • POMPALAR
 • HİDROFORLAR
 • TESİSAT ARMATÜRLERİ
 • ÖLÇÜM CİHAZLARI VE GÖSTERGELER
 • SU SAYAÇLARI
 • BAĞLANTI ELEMANLARI
 • SU ARITMA, ŞARTLANDIRMA SİSTEM VE CİHAZLARI
 • SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
 • DEPOLAR
 • YANGIN TESİSAT ELEMANLARI
E. BANYO,SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ VE FİTİNGSLER
 • BANYO, LAVABO, WC
 • TUVALET VE PİSUAR AKSESUARLARI
 • BANYOLAR VE WC'LER İÇİN GEREÇLER
 • FOTOSELLI BATARYALAR
 • DRENAJ EKIPMANLARI
 • BINA DISI DRENAJ CİHAZLARI
 • PROSES SUYU VE YAĞMUR SUYU KULLANIMI
 • YAPILARDA SU TEMİNİ İÇİN BORU FİTİNGSLERİ
 • BANYO FİTİNGSLERİ
 • İLGİLİ ALANLAR İÇİN FİTİNGSLER
 • ISITMA İÇİN VE İÇME SUYU ISITMA EKİPMANI İÇİN FİTİNGSLER
 • GAZ FİTİNGSLERİ
 • SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR İÇİN FİTİNGSLER
 • YANGIN SÖNDÜRME VE ANALOG FİTİNGSLER
 • SOĞUTMA MÜHENDİSLİĞİ İÇİN FİTİNGSLER
F. YALITIM ÜRÜNLERİ G. HİZMET GRUPLARI
 • MEKANİK, TESİSAT TASARIM VE UYGULAMA
 • BELGELENDİRME HİZMETLERİ
10.06.2017
Hostech By TUSID

Hostech By TUSID

Fuar:Hostech By TUSID Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Organizatör:İstanbul Fuarcılık A.Ş. İş Birliği:TUSİD Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yer:CNR EXPO Yeşilköy Hedeflenen Katılımcı:800 Fuar Alanı:80.000m2 Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında Avrasya’nın en büyük fuarı olan “Hostech by Tusid - Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı” tamamlandı. CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenen fuar, 4.013’ü yabancı olmak üzere toplam 24.070 profesyonel tarafından ziyaret edildi. Fuar ve sektörle ilgili bilgi veren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Tahsin Öztiryaki, Türk mutfak sektörünün bütün dünyada rüştünü ispatladığını belirterek, şöyle konuştu: “Türk yatırımcılar da sektörümüze daha da fazla güvenmelidir. Bu kadar iyi olduğumuz sektörde ithal ürünlerin talep görmesinin hiçbir sebebi yoktur. Dövizi bu alanda dışarı çıkarmamalıyız, başka işlerde kullanmalıyız. Dünyadaki bütün yatırımcıların gözünün bizim ürünlerimizde olduğu bir dönemde, bizim gözümüz başka ülkelerin ürünlerinde olmamalıdır.” Öztiryaki, “Sektörümüz yüzde 90 yerli ürün kullanımı ile bir otelin a’dan z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir konuma geldi. Hal böyleyken, Türk yatırımcılarımızdan başarısını ve kalitesini ispat etmiş ürünlerimizin kullanımına özen göstermelerini bekliyoruz” dedi. “Yabancı katılımı açısından gelmiş geçmiş en iyi fuar” Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Ahmet Gürkaynak, bu yıl gerçekleştirilen Hostech by Tusid’in yabancı katılımı açısından gelmiş geçmiş en iyi fuar olduğunu söyledi. Küresel arenada sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bu kadar yabancı alıcının fuara ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu ifade eden Gürkaynak, fuarı Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, Polonya, İran, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Rusya, Cezayir ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden gelen sektör profesyonelinin ziyaret ettiğini belirtti. “Fuarda pek çok firma yüklü siparişler aldı. Yalnızca bir firmanın 1 milyon dolarlık sipariş aldığını düşünürsek, fuarın sektöre uzun vadede önemli katkısı olacak” diye konuşan Ahmet Gürkaynak, gastronomi turizminin gelişmesinin sektöre ve fuara bağlı olduğunun altını çizdi.
10.06.2017
TÜYAP Food-Tech Eurasia

TÜYAP Food-Tech Eurasia

Yer .: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – Büyükçekmece / İstanbul RESMİ ÜNVAN Food-Tech Eurasia KATILIMCI PROFİLİ
 • İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri
 • Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri
 • Et ve Et Ürünleri Teknolojileri
 • Un, Ekmek, Pasta, Unlu Mamül Teknolojileri
 • Çikolata, Bisküvi, Şekerleme
 • Şekerleme Ekipmanları
 • Gıda Güvenliği, Hijyen ve Kalite Kontrol Teknolojileri
 • Soğutma, Havalandırma, Depolama ve Lojistik Teknolojileri
 • Gıda Katkı ve Yardımcı Maddeleri
ZİYARETÇİ PROFİLİ
 • Gıda Sektörü
 • İçecek Sektörü
 • Fırın ve Pastaneler
 • Otel Yöneticileri
 • Restoran, Cafe, Bar İşletmecileri
 • Fast Food Yöneticileri
 • Gıda Hizmet/Catering Firmaları
 • Kamu-Özel işletmeler, Satın Alma Uzmanları
 • Askeri satın alma komiteleri
 • Gıda İşlem Mühendis ve Teknisyenleri
 • Eğitim Kurumları
Gıda İşlem Makina ve Ekipmanları
 • Çikolata, Şekerleme
 • Bisküvi, Kuruyemiş ve Pastacılık Teknolojileri Makine ve Ekipmanları
 • Çikolata Üretim Makineleri Çikolata
 • Şeker Kalıpları
 • Gofret Üretim Makineleri
 • Helva, Reçel, Bal Üretim Makineleri
 • Bisküvi Üretim Makineleri
 • Kek Üretim Makineleri Kuruyemiş Üretim Makineleri
 • Paslanmaz Tank, Mikserler Şekerli Ürünler Üretim Makineleri
İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri
 • Boru, Pompa, Vana ve Fitting Ekipmanları
 • Buz Makineleri
 • Çay, Kahve Makineleri Depolama ve Proses Tankları Fermantasyon ve Mayalama Ekipmanları Filtrasyon ve Sterilizasyon Sistemleri
 • Filtre Ekipmanları Kırma, Çıkarma, Kesme ve Yoğurma Ekipmanları
 • Komple Üretim, Otomasyon ve Kontrol Teknolojileri
 • Organik Ürünler için Teknolojiler Paslanmaz Ekipmanlar
 • Pastörizatörler Su Dolapları ve Aksesuarları
 • Su Pompaları UHT Teknolojileri
 • Isı Eşanjörleri Yağ Ekstrasyon / Kurutma / Çekirdek Ayırıcı Ekipmanlar
Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri
 • Boru, Pompa ve Fittingler
 • CIP Sistemleri
 • Homojenizatör Sistemleri
 • Karıştırıcı Ekipmanları
 • Komple Üretim, Otomasyon ve Kontrol Teknolojileri
 • Paslanmaz Ekipmanlar
 • Pastörizasyon Sistemleri
 • Separatör Ekipmanları
 • Sterilizasyon ve Filtrasyon Sistemleri
 • Süt Depolama Tankları ve Ekipmanları Süt Nakil Ekipmanları
 • Süt Soğutma Ekipmanları UHT Sistemleri
Et ve Et Ürünleri Teknolojileri
 • Dilimleme Ekipmanları
 • Dondurulmuş Et Teknolojileri
 • Enjeksiyon Ekipmanları
 • Et Dövücüler
 • Et Taşıma Sistemleri
 • Haşlama Ekipmanları
 • Kanca, Ray Sistemleri
 • Karıştırıcı (Mixing) Ekipmanlar
 • Kesim Hücre ve Ekipmanları
 • Kıyma Makineleri
 • Komple Üretim, Otomasyon ve Kontrol Teknolojileri
 • Parçalama Ekipmanları
 • Paslanmaz Ekipmanlar
 • Pişirme- Tütsüleme Fırın ve Ekipmanları
 • Presler
 • Sucuk, Salam ve Sosis Üretim Ekipmanları
Yaş Sebze Meyve ve Konserve Üretim Teknolojileri
 • Ayıklama ve Sınıflandırma
 • Doğrama
 • Haşlama
 • İşleme Makine ve Ekipmanları
 • Kabuk Soyma
 • Sap ve Çekirdek Alma
 • Soğutma
 • Yıkama
Bakliyat İşleme Makinaları
 • Ayıklama ve Sınıflandırma
 • İşleme Makine ve Ekipmanları
 • Kabuk Soyma
 • Sap ve Çekirdek Alma
Üretime Yönelik Yardımcı Cihaz, Donanım ve Sistemler
 • Ağırlık Tartım ve Kontrol Sistemleri
 • Dilimleme Makineleri
 • Elektrik Motoru, Redüktör, Kompresör
 • Endüstriyel Bıçaklar
 • Endüstriyel Mikserler
 • Kalıplar
 • Kalite Kontrol Test Cihazları
 • Konveyör Bant Sistemleri ve Kayışlar
 • Laboratuar Cihaz ve Donanımları
 • Lazer Kesim Sistemleri
 • Makine Yedek Parçaları
 • Nem Alıcı Cihazlar
 • Otomasyon Sistemleri
 • Regülatörler
 • Rezistans
 • Sterilizasyon Makineleri
 • Vakum Pompaları
Soğutma Havalandırma, Depolama ve Lojistik Teknolojileri
 • Derin Dondurucu Sistemler
 • Frigorifik Araç Sistemleri ve Ekipmanları
 • Panel ve Kapı Sistemleri
 • Silo, Tank ve Ekipmanları
 • Soğuk Hava Depolama Sistemleri
 • Soğuk Oda ve Ekipmanları
 • Soğutma ve Havalandırma Sistemleri
 • Stok Kontrol Ekipmanları
Gıda Güvenliği, Hijyen ve Kalite Kontrol Teknolojileri
 • Belgelendirme Hizmetleri
 • Biyoteknolojik Ürünler
 • Hassas Teraziler
 • Haşere Mücadele Ekipmanları
 • Hijyen Sağlayıcı Malzeme ve Ekipmanlar
 • Hijyenik Aydınlatma Ekipmanları
 • Hijyenik Boya Malzemeleri
 • Hijyenik Duvar ve Tavan Kaplama Malzemeleri
 • Hijyenik Zemin Kaplama Malzemeleri
 • Kalite Kontrol Cihazları
 • Laboratuar Tezgâh ve Donanımları
 • Laboratuar ve Analiz Cihazları
 • Laboratuar ve Analiz Hizmetleri
 • Metal Detektörler
 • Personel Hijyen Ürün ve Ekipmanları
 • Sıcaklık ve Nem Tayin Cihazları
 • Temizlik ve Dezenfekte Ürünleri ve Ekipmanları
 • Test, Ölçüm Cihazları ve Hizmetleri
Gıda Katkı Yardımcı Maddeleri
Diğer
10.06.2017
İİFF İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı

İİFF İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı

Fuar .:İİFF İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi & İstanbul Fuar Merkezi
Organizatör: İstanbul Fuarcılık A.Ş.
Yer: CNR EXPO Yeşilköy
Hedeflenen Katılımcı: 500
Hedeflenen Ziyaretçi: 11.000’i yabancı toplam 90.000 profesyonel
Fuar Alanı: 150.000m2 CNR İMOB 5 Kıtayı Buluşturdu. Yabancı ziyaretçi sayısındaki yüzde 30 artış mobilya sektörünü 2023 ihracatına bir adım daha yaklaştırdı. CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için bu yıl ziyaretçi, katılımcı sayısı ve düzenlendiği alan itibariyle rekor yılı oldu. Fuarı, 46 bin 875’i yabancı olmak üzere, toplam 166 bin 23 profesyonel ziyaretçi gezdi. CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, “Bu yıl fuarımız için çok başarılı bir yıl oldu. Bölünen mobilya sektörü CNR İMOB çatısı altında birleşecek. Sektördeki birlikteliğin de etkisi ile şu an mobilya alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olan CNR İMOB, önümüzdeki yıl dünyanın en iyi fuarı olmaya aday olacak.” Türkiye’nin en büyük ve tek uluslararası mobilya fuarı olan CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı tamamlandı. Fuar, 500’ün üzerinde firmanın katılımı ile 150 bin metrekare alanda düzenlendi. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) desteğinde gerçekleştirilen fuar, katılımcı, ziyaretçi sayısı, kurulduğu alan ve oluşan iş hacmi açısından ulaşılması güç rekorlara imza attı. CNR EXPO Yeşilköy’de 6 gün boyunca açık kalan CNR İMOB’u 46 bin 875’i yabancı, 119 bin 148’i yerli olmak üzere, toplam 166 bin 23 profesyonel ziyaretçi gezdi. Sektör CNR İMOB çatısında buluşuyor Çocuk odasından ofis mobilyasına kadar bu yıla damgasını vuracak binlerce yeni ürünün sergilendiği fuarla ilgili bilgi veren CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, “Bu yıl fuarımız için çok başarılı bir yıl oldu. mobilya sektörü için birlikteliğin sembolü olacak. Sektör hemen hemen aynı dönemde iki ayrı fuar düzenliyor. Bu durum sektörü bölüyor. Önümüzdeki yıl mobilya sektörünün tek fuarı CNR İMOB olacak. Sektördeki birlikteliğin de etkisi ile şu an mobilya alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olan CNR İMOB, önümüzdeki yıl dünyanın en iyi fuarı olmaya aday olacak. Fuarımızdaki bir diğer yenilik de sektördeki ürün çeşitlerini kategorilendirmek olacak. Çocuk-modern-klasik-ofis gibi alanlardaki mobilya ürünleri kendi içlerinde gruplandırarak ayrı ayrı hollerde sergileyeceğiz. Bu düzenleme sayesinde sektörün fuardan sağladığı verimliliği artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin en kapsamlı alım heyeti Fuar, Türkiye’nin en kapsamlı alım heyeti organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. CNR İMOB bünyesinde organize edilen alım heyetleri B2B Eşleştirme Programı kapsamında, mobilya sektörünün lider ülkeleri İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre’nin yanı sıra, sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında olduğu, 114 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetlerini ağırladı. Fuarda kurulan özel B2B alanında Körfez, Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen 260 firma Türk mobilya üreticileri ile bir araya geldi.
10.06.2017
TÜYAP EMITT Turizm Fuarı

TÜYAP EMITT Turizm Fuarı

EMITT Turizm FuarıTÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Cumhuriyet Mahallesi, E - 5 Karayolu Üzeri, Gürpınar Kavşağı, 34500Büyükçekmece/İstanbul Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - Emitt, ilk kez 1997 yılında Voyager Uluslararası Turizm ve Tatil Fuarı adıyla Tepebaşı'ndaki Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi

İlk iki yıl iç turizm ağırlıklı olarak gerçekleşen fuar, bölge ülkelerinden ve uluslararası turizm camiasından gelen talep üzerine yabancı destinasyonların da tanıtıldığı bir fuar haline geldi.

1999 yılında Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT, 2009 Yılından itibaren ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF - E Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenleniyor.

18 yıl içerisinde dünyanın en büyük ilk beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT Turizm Fuarı, her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla bölge sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağlıyor.

ITE Group'un "Turizm ve Seyahat" alanında 5 ülkede düzenlediği, bölgelerinin en büyükleri olan 6 fuar sayesinde sektöre özel bir uzmanlığı yer alıyor. ITE Turkey ise EMITT Turizm Fuarı ile 22 yıllık tecrübeye ve uzmanlığa sahip bulunuyor. ITE Group Plc.'nin sağladığı güçlü küresel ağ ile ITE Turkey'in deneyimi ve portföyünü birleştiren EMITT, turizm sektörü için daha güçlü bir sinerji yaratmaya devam edecek.

Fuar Tarihleri:25 - 28 Ocak 2018
(Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar)

Fuar Saatleri:10:00 - 18:00

Fuar Alanı:Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
E-5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı, Beylikdüzü / Büyükçekmece 34522 İstanbul - Türkiye

Katılımcılar:Almanya, Azerbaycan, B.A:E, Bahreyn, Beyaz Rusya, Birleşik Krallık, Bosna - Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Etiyopya, Filipinler, Filistin, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova, Küba, Lübnan, Makedonya, Maldivler, Malta, Mauritius, Meksika, Mısır, Moğalistan, Moldova, Nepal, Özbekistan, Peru, Rusya, Seyşeller, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Ürdün, Vietnam, Yunanistan

Ürün Grupları:
 • Otel İşletmeleri
 • Turizm İşletmeleri
 • Tur Operatörleri
 • Seyahat Acentaları
 • Turizm Tedarikçileri
 • Resmi Kurumlar
 • Diplomatik Temsilcilikler
 • Etkinlik Organizatörleri
 • Akademik Kurum Ve Kuruluşlar
 • Diğer Turizm Faaliyetleri
 • Basın
10.06.2017
Rew İstanbul Uluslararası Geri Dönüşüm Fuarı

Rew İstanbul Uluslararası Geri Dönüşüm Fuarı

FUAR ADI: Rew İstanbul 12. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı YER: Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi - Beylikdüzü / İSTANBUL Sergilenen Ürün ve Hizmetler
 • 1 - KATI ATIK
 • 1.01 - Atık Toplama Üniteleri
 • 1.02 - Atık Toplama ve Taşıma Araçları
 • 1.03 - Mekanik Arıtma
 • 1.04 - Termik İşlemler
 • 1.05 - Biyolojik İşlemler
 • 1.06 - Ayırma Ekipmanları
 • 1.07 - Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
 • 1.08 - Yıkama, Kurutma Ekipmanları
 • 1.09 - Kompost Ekipmanları
 • 1.10 - Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri
 • 1.11 - Tıbbi Atık Sterilizatörleri
 • 1.12 - Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
 • 1.13 - Düzenli Depolama
 • 1.14 - Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
 • 1.15 - Tıbbi Atık İşlemleri
 • 1.16 - Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
 • 1.17 - Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
 • 1.17.01 - Cam
 • 1.17.02 - Metal
 • 1.17.03 - Kağıt
 • 1.17.04 - Plastik
 • 1.17.05 - Tahta
 • 1.17.06 - Tekstil
 • 1.17.07 - Yağ
 • 1.17.08 - Pil ve Akü
 • 1.17.09 - Elektronik ve Elektrik Atıklar
 • 1.17.10 - İnşaat Atıkları
 • 1.17.11 - Kontamine Variller
 • 1.17.12 - Ömrünü Tamamlamış Araçlar
 • 1.18 - Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
 • 2 - SU VE ATIK SU
 • 2.01 - Atıksuların İleri Arıtımı
 • 2.02 - Suların Tekrar Kullanımı
 • 2.03 - Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
 • 2.04 - Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı
 • 2.05 - Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı
 • 2.06 - Arıtma Çamuru Minimizasyonu için Teknolojiler
 • 2.07 - Membranlar ve Teknolojileri
 • 2.08 - İyon Değiştirici Reçineler ve Teknolojileri
 • 2.09 - Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve Teknolojileri
 • 2.10 - UV Oksidasyon ve Dezenfeksiyon
 • 2.11 - Ozon Sistemleri
 • 2.12 - Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
 • 2.13 - Aktif Karbon ve Diğer Adsorpsiyon Malzemeleri ve Teknolojileri
 • 2.14 - Nozul ve Difüzör Sistemleri
 • 2.15 - Paket Atıksu Arıtma Sistemleri
 • 2.16 - Arıtma Tesis Ekipmanları
 • 3 - ARITMA ÇAMURLARI
 • 3.01 - Çamurların Değerlendirilmesi
 • 3.02 - Çamurların Stabilizasyonu ve Sterilizasyonu
 • 3.03 - Çamur Susuzlaştırılması ve Kurutulması
 • 3.04 - Çamur Yakılması
 • 3.05 - Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
 • 3.06 - Biyogaz Tesisleri
 • 3.07 - Çamur Çürütme Sistemleri
 • 3.08 - Santrifüjler, Seperatörler, Bandpresler, Filtrepresler, Kurutucular
 • 3.09 - Diğer Ekipmanlar ve Kimyasallar
 • 4 - ATIK GAZ
 • 4.01 - Atık Gaz Arıtımı
 • 4.02 - Zararlı Maddelerin Tutulması
 • 4.03 - Atık Gaz Değerlendirilmesi
 • 5 - YEŞİL ENERJİ
 • 5.01 - Yenilenebilir Enerji
 • 5.01.01 - Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.01.02 - Biyodizel Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.01.03 - Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.01.04 - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.01.05 - Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.02 - Isı Geri Kazanım Teknolojileri ve Ekipmanları
 • 5.03 - Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları
 • 5.04 - Kojenerasyon Sistemleri
 • 5.05 - Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri
 • 6 - GENEL EKİPMANLAR
 • 6.01 - Araç Üstü Ekipmanlar
 • 6.02 - Kazıcı ve Kırıcılar
 • 6.03 - Kompaktör
 • 6.04 - Yükleme ve İstifleme Araçları
 • 6.05 - Konveyor Sistemleri
 • 6.06 - Ölçme ve Tartma Cihazları
 • 6.07 - Dozajlama Sistemleri
 • 6.08 - Depolama ve Taşıma Konteynerleri
 • 6.09 - Hidrolik Taşıma ve Yük Platformları
 • 6.10 - Yüksek Güçlü Emme Araçları
 • 6.11 - Yüksek Basınçlı Temizleyiciler
 • 7 - KENTSEL ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇ VE GEREÇLERİ
 • 7.01 - Kanal Temizleme ve Bakım Araç ve Ekipmanları
 • 7.02 - Cadde Temizlik Araç ve Ekipmanları
 • 7.03 - Kış Yol Araç ve Hizmetleri
 • 8 - ÖLÇME VE AYAR TEKNOLOJİLERİ
 • 8.01 - Analiz ve Laboratuvar Teknikleri
 • 8.02 - Otomasyon İşlemleri
 • 8.03 - On-line Sistemleri
 • 8.04 - Ölçüm Teknikleri
 • 8.05 - Analiz Cihazları
 • 8.06 - Analiz Sistemleri
 • 8.07 - Ölçüm Cihazları
 • 8.08 - Uzaktan Kontrol Cihazları
 • 9 - HİZMET VE SERVİS
 • 9.01 - Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
 • 9.02 - Analiz ve Araştırma Laboratuvarları
 • 9.03 - Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
 • 9.04 - Çevre Yönetimi ve Eko-Audit
 • 9.05 - Atık Bertaraf Hizmetleri
 • 9.06 - Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
 • 9.07 - Dernekler, Birlikler ve Vakıflar
 • 9.08 - Arıtma Tesisleri İşletimi
 • 9.09 - İyileştirme ve Optimizasyonlar
 • 9.10 - Ayırma ve İşleme
 • 9.11 - Değerlendirme ve Bertaraf
 • 9.12 - İkincil Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması
 • 9.13 - Atık Borsası
 • 9.14 - Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri
 • 9.15 - Finans
 • 10 - GÜRÜLTÜ, HAVA VE TOPRAK KİRLİLİĞİ
 • 10.01 - Gürültü Azaltımı
 • 10.02 - Gürültü Önleyici Teknolojiler
 • 10.03 - Yalıtım
 • 10.04 - Hava Kirliliği
 • 10.05 - Toprak Kirliliği
 • 11 - KAZA ÖNLEME, İŞ GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ
 • 11.01 - Alarm ve Uyarıcı Sistemler
 • 11.02 - Koruyucu Kıyafetler
 • 11.03 - Gaz Dedektörleri
 • 11.04 - İşaretler ve Yönlendirmeler
 • 11.05 - Risk Analizi ve Yönetimi
 • 11.06 - OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri)
 • 11.07 - İş Güvenliği Uzman Eğitim Kurumları
 • 11.08 - İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 11.09 - Diğer
 • 12 - BİLİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
 • 12.01 - Üniversiteler
 • 12.02 - Araştırma Kurumları
 • 12.03 - Veri Bankaları
 • 12.04 - Basılı ve Elektronik Yayınlar
 • 12.05 - Sektörel Dergiler
 • 12.06 - Ar-Ge Çalışmaları
 • 12.07 - Projeler
 • 13 - DİĞER
10.06.2017
İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı

İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı

Markalar ile son kullanıcıyı buluşturan İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı 2017, yine İstanbul Kongre Merkezi – Harbiye adresinde 6. kez sizlerle muhteşem vakit geçirmeye hazırlanıyor. Birbirinden güzel gösteriler, eğlenceli aktiviteler, ödüllü yarışmalar, sohbet buluşmaları ve ailece katılabileceğiniz harika bir festivale hazır olun. Ziyaret Saatleri 11:00-19:00 Yer
İstanbul Kongre Merkezi – İKM / Harbiye Giriş
Giriş biletinizi online alın SIRA Beklemeyin! AŞAĞIDAKİ FİYATLAR ONLINE BİLET ALIMLARI İÇİN GEÇERLİ OLUP KAPI FİYATLARI FARKLIDIR! İbs Anne Bebek Çocuk Fuarı giriş ücretleri
Hafta içi Bireysel 15 TL
Hafta içi Aile 25 TL (2 yetişkin, 12 yaş altı 2 çocuk)
Hafta sonu Bireysel 20 TL
Hafta sonu Aile 30 TL (2 yetişkin, 12 yaş altı 2 çocuk)
3 Gün Boyunca Bireysel 35 TL
3 Gün Boyunca Aile 55 TL (2 yetişkin, 12 yaş altı 2 çocuk)
İBS Fuar girişi 60 yaş üzere büyükanne ve büyükbabalar ile engellilere ücretsizdir.
Online Bilete git Kapalı Otopark
Harbiye de yer alan İKM-İstanbul Kongre Merkezi’ne; alt ve üst olmak üzere 2 giriş mevcuttur. Nişantaşı Taşkışla Caddesinden tünele giriş yaparak 3000 araçlık İKM kapalı otoparkına aracınızı bırakıp hiç dışarı çıkmadan pusetiniz ile asansöre binerek fuara alanına ulaşabilir veya Harbiye Cumhuriyet Caddesinden Hilton girişine ulaşıp, 500 Araçlık Hilton kapalı otoparkına bırakarak üst girişinden fuar alanına ulaşabilirsiniz. İKM Kapalı Otopark >>3000 Araç Kapasite – Asansör ile dışarı çıkmadan direk geçiş
Nişantaşı Taşkışla Caddesi (Lütfi Kırdar önünden tünele giriş)
Otopark Ücretleri*;1 Saat 10 TL, 1-3 Saat 15 TL, 3-4 Saat 20 TL, 4-7 Saat 25 TL, 7-9 Saat 30 TL, 24 Saat 35 TL
* İKM Kapalı Otopark ücretleri İBS özel anlaşması doğrultusunda fuar süresince SABİTTİR! Hilton Kapalı Otopark >>500 Araç Kapasite – İKM Üst Giriş
Harbiye Cumhuriyet Caddesi, Hilton Otel yanı
Otopark Ücretleri*;1 Saat 17 TL, 2 Saat 22 TL, 3-4 Saat 28 TL, 5 Saat 33 TL, 7-8 Saat 37 TL, 9 Saat 42 TL
* Hilton Kapalı Otopark ücretleri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Otopark işletmesi kendi inisiyatifinde ücret değişikliğine gidebilir. Alternatif Otopark İmkanı:
İspark Kat Otoparkı >>400 Araç Kapasite – Cemal reşt Rey den ulaşım / İKM Üst Giriş
Nişantaşı Gümüş Sokak (Cemal Reşit Rey yolu, İtfaiye yanı)
Otopark Ücretleri*;1 Saat 9 TL, 2 Saat 11 TL, 2-3 Saat 12 TL, 3-4 Saat 15 TL, 4-5 Saat 18 TL, 5-7 Saat 20 TL, 7-9 Saat 25 TL, Tam gün 30 TL
* İspark Katlı Otopark ücretleri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Otopark işletmesi kendi inisiyatifinde ücret değişikliğine gidebilir. Yarışma ve hediyeler
İBS’nin fuar öncesinde sosyal medyada ve fuar sırasında düzenleyeceği yarışmalarda hediye kazanmak için sosyal medya kanallarımıza üye olabilir ve İBS mobil uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz. Fırsatlar
İBS’nin fuar öncesinde sosyal medyada ve fuar sırasında duyuracağı katılımcı ve İBS fırsatlarından (fuara özel indirim, kampanya ve diğer özel fırsatlardan) haberdar olmak için sosyal medya kanallarımıza üye olabilir ve İBS mobil uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz.
10.06.2017
LINEXPO | İstanbul İç Giyim Fuarı

LINEXPO | İstanbul İç Giyim Fuarı

İSTANBUL FUAR MERKEZİ GİRİŞ : Davetiye ile ücretsiz. KATILIM PROFİLİ : Türkiye’nin en önemli iç giyim, çorap, yatak ve plaj kıyafetleri markaları ve bu ürünlerin yan sanayi ve aksesuar firmaları ZİYARETÇİ PROFİLİ Modayla ilgili tüm profesyoneller, sektörün yan sanayi ve aksesuar temsilcileri ve tüm moda tutkunları İç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, pijama, çorap, t-shirt, şort, eşofman, tayt ve yan sanayi aksesuar ürünlerinin sergilendiği ve iç giyim konusunda bir sonraki 2 yılın moda trendlerinin belirlendiği… Ayrıca defileler, sergiler ve görsel şovlarla dev bir sektörel buluşma şeklinde gerçekleştirilen ve sektöre yön verme hedefinden asla ödün vermeyen Türkiye’nin en önemli moda buluşmalarından birisidir. Dünyanındördüncü büyük üretim kapasitesine sahip iç giyim sektörümüzün şu ana kadar olduğu gibi bundan böyle de gücüne yakışır bir tanıtım organizasyonuna ihtiyaç duyduğu tartışılmaz bir gerçek… Sektörümüzün de güçlü desteğiyle LINEXPO İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı 09-11.Şubat 2017 tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Hava Limanı karşısındaki İstanbul Fuar Merkezi İFM'de gerçekleştirilecek. LINEXPO'nun gerek hedef pazarlarda birebir yapmakta olduğumuz tanıtımlarla, gerekse çeşitli kanallarla yaptığımız duyuru ve etkinliklerle öncekilerden çok daha başarılı olacağına şüphemiz yok.. Tasarımın yüksek katma değere ulaşmada en önemli güç olduğundan hareketle sektörümüze yeni tasarımcılar kazandırmayı hedefleyen iç giyim tasarım yarışmamızındördüncüsünüMayıs ayında İstanbul Fashion Week moda haftası ile eş zamanlı olarak yapacağız... Yatırım, üretim, pazarlama ve eğitim alanlarında akıl ve güç birlikteliği oluşturma çalışmalarımız da devam etmektedir...
10.06.2017
Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı CNREXPO

Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı CNREXPO

Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı Avrupa Birincisi FRANCHISE SEKTÖRÜ FUAR İLE BÜYÜYOR Franchise ve bayilik ile büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan markalar, ülkemizin franchising alanındaki ilk ve tek fuarı olan Bayim Olur musun Franchising Fuarı'nda girişimcilerle bir araya geliyor .
Fuar, birçok markanın ilk çıkış, gelişim ve lansman noktasıyken, bir çoğunun da franchisee sayısını arttırdığı, bir iş platformu… Fuar sayesinde yeni anlaşmalara, işbirliklerine, franchising ve bayilik sözleşmelerine imza atıyorlar. Fuarın yarattığı yoğun ve verimli ziyaretçi potansiyeliyle katılımcılar, fuardan zincir olma yolunda atılan somut adımlarla ayrılıyorlar. Tüm sektörleri franchise çatısı altında toplayan fuar Ortadoğu, Balkanlar, ABD, Avrupa Birliği ve Türki Cumhuriyetlerinden gelen yatırımcıları da Türk markalarıyla buluşturuyor. Türkiye, coğrafi konumu ve kıtalar arasında oluşturduğu köprü görevi açısından, bayilik ve franchise vermek isteyen uluslararası markaların öncelikli tercihi oluyor. Her yıl değişik sektörler, gösterdikleri değişik faaliyetlerle ön plana çıkıyor ve girişimcilerin ilgisini çekiyor. Fuarın lokomotifini oluşturan ; gıda, emlak, kuru temizleme, cafe-tatlı-pastanecilik,
kozmetik, takı-aksesuar, tekstil-hazır giyim, eğitim, enerji, mobilya, züccaciye, bilişim–telekom, kişisel bakım, mağazacılık, yayıncılık, hizmet ve otomotiv …
Fuar’ın en büyük özelliği ve diğer fuarlardan ayrıştığı nokta, başarısının ölçülebilir olmasıdır.
Katılımcı markaların fuarda yaptıkları ön anlaşmalar, yıllık franchise hedeflerinin oluşmasını sağlamaktadır. Fuarın Markanıza Katkısı Neler Olacak ?

• Potansiyel girişimcilerle bağlantıya geçmek,
• Yurtdışı / yurtiçi satış bağlantıları kurmak,
• Satış kanallarını geliştirmek için yeni bayi ve franchise adayları ile bir araya gelmek,
• Marka bilinirliğinizi artırmak ve firma tanıtımınızı gerçekleştirmek,
• Fuar süresince gerçekleştirilen seminerlerle bayilik ve franchise sistemi hakkında bilgilenmek,
www.bayimolurmusun.com/www.bayilikhaberi.comportallarında haberlerinizin yayınlanması,
• Bayim olur musun Gazetesi ve Bayim olur musun Dergisi’nde firma haberlerinizin yer alması
• Sektördeki gelişmeleri, yenilikleri takip etmek. Markaların bayilik / franchise bilgilerine ve ayrıca fuarla alakalı merak ettiğiniz tüm detaylara
www.bayimolurmusun.com.tr ‘den ulaşabilirsiniz.
10.06.2017
Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlık Fuarı

Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlık Fuarı

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı – Rumeli Salonu
Adres: Harbiye / İSTANBUL (Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Karşısı) Evlilik Dünyası evlenecek çiftlere yol göstermeye devam edecek.

Her yıl Türkiye’de 600 bin çift evlenir, bu evliliklerin yaklaşık 100 bin'i İstanbul'da gerçekleşir. Bu fuar 50 bin'e yakın çiftin düğün ve ev hazırlığı sürecinde alış veriş yaptığı noktadır. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Salonlarında2 - 4 Şubat 2018tarihleri arasında Evlilik Dünyası, Evlilik Hazırlıkları Fuarı 16. kez gerçekleşecek. Bu güne kadar 450.000’den fazla çifte evlilik sürecinde rehberlik eden Evlilik Dünyası, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirerek 16. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunacak. Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar, 2018 yılında da zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle evlenecek çiftlerin hizmetinde olacak. 3 gün sürecek organizasyonda ziyaretçi çiftler aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecekler, fiyat karşılaştırması yapabilecekler, yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler. 15 yıldır evlenecek çiftlerle sektör profesyonellerini buluşturan Evlilik Dünyası, 1 milyar TL'nin üzerinde ticari hacim yaratmakta. Her yıl ortalama 50.000 evlenecek adayı ağırlayan Evlilik Dünyası, ünlü isimlerin tasarımlarından oluşan büyük defilelerle basının yoğun ilgisini görmekte ve her yıl büyümeye devam etmektedir. Bu fuarda Neden Yer Almalısınız?
Fuarın her yıl büyük bir reklam bütçesi ayrılır ve tüm mecralarda fuar reklamları yapılır. Pr çalışmasına çok önem verilir, tüm ana haber bültenlerinde yer alır, yalnızca fuarın değil katılımcı firmaların da yazılı ve görsel basında tanıtımlarına yer verilir.
Değişen rekabet koşullarında rakipler arasında öne çıkarak marka farkındalığı ve bilinirliği yaratılır.
Evlilik hazırlığı sürecini markanızla bütünleştirir.
Doğrudan pazarlama tekniği ile 50.000’e yakın müşteriye ulaştırır.
Müşteri veri tabanı ve CRM uygulamalarını geliştirmek için en doğru noktadır.
2018'e yüksek enerjiyle başlamak ve içinde aşk olan bir fuarda yer almak size ve firmanıza iyi gelir.
10.06.2017
İSTANBUL PROHUNT AV SiLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI

İSTANBUL PROHUNT AV SiLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI

Efem Uluslararası Fuar ve Org. Hiz. A.Ş. tarafından düzenlenen İstanbul Prohunt Av,Silah & Doğa Sporları Fuarı , Türkiye’de avcılıkla ve doğayla ilgili organize edilen en büyük uluslararası fuardır. Fuar, 2012 yılından bugüne büyüyerek düzenlenmekte, 2014 yılında yeni konseptiyle birlikte ‘İstanbul Prohunt’ adıyla anılmaya başlamıştır.
Sportif atıcılık ve kara avcılığı konusunda her türlü donanımın sergilendiği organizasyon, Türkiye’nin özellikle silah sanayiindeki başarıları sebebiyle düzenlendiği ilk yıldan beri dikkatleri üzerine çekmektedir. Katılımcı firmalar, sektörün geleceğine yön veren yenilikçi ürünlerini İstanbul Prohunt’da yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sunarak ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atmaktadır. Bir cazibe merkezi olan İstanbul; uluslararası havalimanları, gelişmiş toplu taşıma sistemleriyle ve modern fuar alanıyla sizleri bekliyor. İstanbul Prohunt; yaşayan ve yaratan doğanın tutkusu… Fuarda Öne Çıkanlar;
 • -Avcılık ve doğa sporları konusunda 150katılımcı ve 550’den fazla marka,
 • -Sektördeki en son gelişmeler ve yeni inovasyon yönetişimleri,
 • -Yüksek kalitede üretilen ürünlerin ince işçilikle harmanlanması sonucunda ortaya çıkan küresel standarttaki kalite,
 • -Yeni pazarlara açılmak adına yaratılan fırsatlar ve geniş alıcı kitlesi,
Ürün Grupları
 • -Silah ve Yan Sanayi
 • -Savunma, Özel Güvenlik Silahları ve Malzemeleri
 • -Elektronik ve Optik Ürünler
 • -Bıçaklar
 • -Av Turizmi
 • -Avcılık Deri ve Konfeksiyon Ürünleri
 • -Olta Balıkçılığıve Ekipmanları
 • -Outdoor Giyim, Doğa Sporları ve Kamp Malzemeleri
 • -Arazi Araçları
 • -Avcılıkla İlgili Tamir Bakım
 • -Av Köpekleri
 • -Atış Makineleri, Plakalar ve Poligonlar
Fuar Yeri İstanbul IDTM Fuar Merkezi ,34149 Yeşilköy İstanbul
10.05.2017
AR-GE ZİRVESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ FUARI

AR-GE ZİRVESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ FUARI

AR-GE ZİRVESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ FUARINA TÜM PAYDAŞLARI DAVET EDİYORUZ… Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla Ar-Ge Zirvesi ve Ar Ge Merkezleri Fuarı düzenlenecektir. Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının bir araya getirilerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların bilgilendirilmesi, imkânların tanıtılması, görüş alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının tartışılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Zirve ve Fuar kapsamında;
 • Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu,
 • Ar-Ge’de kamu, özel ve akademinin etkileşiminin artırılması,
 • Uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi,
 • Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi
gibi öncelikli konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması hedeflenmektedir. Üniversite, kamu ve özel sektör üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek panellerde ise dünyada bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının istikameti, Türkiye’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve bunun için uygulanması gereken politikalar ile aktörler arası işbirliklerinin geliştirilmesi için somut öneriler tartışılacaktır. Fuar kapsamında üniversiteler ve kamudan araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere özel sektöre tahsis edilecek stantlarda faaliyetlerine ilişkin tanıtım yapılmasına ve ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortam hazırlanacaktır. İlgililerin işbirliği görüşmelerini yapabilmeleri açısından küçük toplantı salonları da tahsis edilecektir. Ülkemizin geleceğinin temel yapıtaşı olarak gördüğümüz Ar-Ge faaliyetlerinin ana platformu olacak uluslararası bu etkinliğe, ekosistemdeki tüm paydaşları özellikle davet ediyoruz.
10.05.2017
Toplam Fuar Alanları: 191


© Copyright 2009-2024 | İdeal Mimarlık - All Rights.

Yakuplu Mah. 65 Sk. No:35 K.2, D:.5, 34524 Beylikdüzü / İstanbul - TÜRKİYE

Hızlı İletişim : +90 212 428 01 52 | Whatsapp +90 533 404 88 89 | E-mail : info@idealmimarlik.com

Sayfa Başı